Η UNESCO προκηρύσσει τις υποτροφίες Aschberg για νέους ηλικίας 25-35 ετών για το έτος 2011 και καλεί καλλιτέχνες εικαστικών τεχνών, συγγραφείς και μουσικούς να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους,
Επεσκέφθητε το site www.unesco.org/culture/aschberg
για λεπτομερείς πληροφορίες
Για τυχόν ερωτήσεις οι υποψήφιοι μπορούν ν απευθύνονται στο e-mail Aschberg@unesco.org

Το πρόγραμμα αυτό ενθαρρύνει τη μετακίνηση νέων καλλιτεχνών στο εξωτερικό.
Οι υποτροφίες UNESCO-Aschberg δημιουργήθηκαν και ενσωματώθηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής της UNESCO το 1994 για την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου.
Στοχεύει στην παροχή εμπειρίας σε νέους καλλιτέχνες ώστε να τους βοηθήσει να ολοκληρώσουν την κατάρτισή τους σε χώρες εκτός της δικής τους.

* Οι τομείς για τους οποίους ανατίθενται οι υποτροφίες είναι η Μουσική, η Εικαστικές Τέχνες και η δημιουργική γραφή. Αυτοί οι τρεις τομείς καλύπτουν καλλιτεχνικές εξειδικεύσεις που οδηγούν στις δημιουργικές βιομηχανίες, και ιδίως στις βιομηχανίες καταγραφής, όπως η διοργάνωση συναυλιών, των οπτικοακουστικών μέσων, η γραφιστική και εκδόσεις. Οι χώρες του Νότου, οι οποίες έχουν μια πλούσια καλλιτεχνική παράδοση, μπορεί να προωθήσει τις δεξιότητές τους σε αυτούς τους τομείς, την επέκταση και ενίσχυση των διαφόρων τομέων της πολιτιστικής βιομηχανίας.

* Το πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται με τη Σύμβαση για την Προώθηση και Προστασία της Πολυμορφίας των Πολιτιστικών Εκφράσεων, που τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 2007, και αποτελεί έναν από τους πυλώνες της στρατηγικής της UNESCO στον τομέα του πολιτισμού. Ειδικότερα, το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τα άρθρα 1, 6, 7 και 10.
Το πρόγραμμα Aschberg είναι η στρατηγική και οι μηχανισμοί που βασίζονται στο παρόν κείμενο και αποτελούν μέρος των πολιτικών της UNESCO για την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης.