Με ομιλητή: τον • Justin Ν. Seruhere, Υπουργό στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ενωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας στον ΟΗΕ και Συντονιστή :τον• Jean-Marc Coicaud, Διευθυντή του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών του Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Εθνών, θα συζητήσουν στη Νέα Υόρκη τον κεντρικό ρόλο της επιχειρηματικότητας στην επίτευξη και τη βιωσιμότητα των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας στην Υποσαχάρια Αφρική, δίνοντας προσοχή ιδιαίτερα στην περίπτωση της Τανζανίας. Θα επικεντρωθεί στην ΑΣΧ 1 (η εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας) και MDG 8 (η ανάπτυξη μιας παγκόσμιας συνεργασίας για την ανάπτυξη). Με βάση την εμπειρία της Τανζανίας, θα υποστηρίξει ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να δώσει μια νέα ώθηση και τον προσανατολισμό των πρωτοβουλιών για την επίτευξη αυτών των αναπτυξιακών στόχων.
Το φόρουμ αποτελεί εκδήλωση του UNU στο πρόγραμμα που προσφέρει μια οικεία και άτυπη πλατφόρμα συζήτησης στον ΟΗΕ με μόνιμες αποστολές, η Γραμματεία του ΟΗΕ, υπηρεσίες του ΟΗΕ, τα πανεπιστήμια, τις ΜΚΟ και τον ιδιωτικό τομέα για να ανταλλάξουν ιδέες για σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τον ΟΗΕ .Όποιος θέλει να την παρακολουθήσει δωρεάν παρακαλούμε επικοινωνήστε στο serres.for.unesco@gmail.com για να σας δοθεί η πλατφόρμα Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2010 ώρα ΝΥ 1:15pm-2:30pm

http://www.nea-epohi.gr/main/node/991
http://aposerres.gr/index.php?page=article&article_id=763