Ο Συνασπισμός των Κοινωνικών , Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων , διοργανώνει μια συμβολική εκδήλωση που θα έχει την μορφή ενός ανθρώπινου δαχτυλιδιού που θα σχηματίσει γύρω από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, για να δείξει το μήνυμα ότι ο τερματισμός της φτώχειας είναι υπόθεση όλων μας. Η εκδήλωση, που πραγματοποιείται στις 19 Νοεμβρίου, έχει ως στόχο να καλέσει την κοινωνία των πολιτών, τα συνδικάτα, τους βουλευτές και τους πολίτες που αισθάνονται ότι τους αφορά η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και θέλει να ζητήσει πολιτική δέσμευση για τον τερματισμό της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ο Συνασπισμός των Κοινωνικών ΜΚΟ, των οποίων ο Όμιλος Σερρών για Unesco η ΠΡΑΞΙΣ, ο Όμιλος Δημοσιογράφων για Unesco είναι μέλη του, συντονίζεται από το Δίκτυο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Φτώχειας και έχει ως στόχο να διασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή των κοινωνικών των μη κυβερνητικών οργανώσεων στο ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς θα συμμετέχει ως συνήγορος για μια ισχυρή πολιτική κληρονομιά από του χρόνου.

Οι προαναφερόμενοι φορείς καλούν όποιον κρίνει ότι μια αξιόπιστη απάντηση στην κρίση, επικεντρώνετε στην αλληλεγγύη και η κοινωνική δικαιοσύνη είναι απαραίτητη, να συμμετάσχει στο *ανθρώπινο δαχτυλίδι γύρω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο* στις 19 Νοεμβρίου, 2010 στις 12:30 CET. Στην δράση θα συμμετέχουν αι κ.κ Καίτη Εμμανουηλίδου, Ελένη Κανάκη, Μαρία Γεωργίου , Πασχαλία Σπυρίδου
Περισσότερα http://endpoverty.eu/MAJOR-CALL-Human-Ring-around-the.html