Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης είναι ένα ετήσιο φόρουμ στο οποίο αποφασίζεται η στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση της φτώχειας παγκοσμίως.
Περί τα 7.000 άτομα συμμετείχαν στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης (ΕΗΑ), στις 6-7 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες. Συζήτησαν τρόπους αποτελεσματικότερης παροχής βοήθειας για την αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως η επισιτιστική ασφάλεια, η ύδρευση, η υγεία, η εκπαίδευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα των φύλων, η δημοκρατία, η χρηστή διακυβέρνηση, καθώς και η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
Η ΕΕ, από κοινού με τα κράτη μέλη της, αποτελεί τον σημαντικότερο χορηγό βοήθειας παγκοσμίως, δεδομένου ότι παρέχει το ήμισυ σχεδόν της βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Προωθεί επίσης την ανάπτυξη αυτών των χωρών, ανοίγοντας τις αγορές της στα προϊόντα τους και ενθαρρύνοντας την περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση.
Σύμφωνα με έρευνα του 2010 ,ακόμη και κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης, το 89% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η αναπτυξιακή βοήθεια εξακολουθεί να έχει πολύ ή αρκετά μεγάλη σημασία. Το 50% δηλώνει ότι η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη δέσμευσή της για αύξηση της βοήθειας στο 0,7% του ακαθαρίστου εθνικού εισοδήματος μέχρι το 2015 και το 14% τάσσεται υπέρ της παροχής ακόμη μεγαλύτερης βοήθειας.
Το φετινό φόρουμ επικεντρώθηκε επίσης στις ιδιαίτερες ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες του πλανήτη, όπως η ισότητα των φύλων και το πρόβλημα των ψευδεπίγραφων φαρμάκων.
Ειδική ομάδα συζήτησης στο πλαίσιο των ΕΗΑ εξέτασε τα πλεονεκτήματα της ένταξης των δικαιωμάτων των παιδιών στην αναπτυξιακή πολιτική. Σε σχετικό σεμινάριο για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών εξετάστηκαν οι άθλιες συνθήκες των παιδιών που εργάζονται στη βιομηχανία κακάου.
Μια άλλη ομάδα ασχολήθηκε με την εξέλιξη της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ και τον ρόλο της στην ενίσχυση της δημοκρατίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις για το πώς θα μπορούσε να καταπολεμηθεί η φτώχεια μέσω της προώθησης της ισότητας των φύλων, καθώς και για τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Και το σημαντικότερο, η Επιτροπή συζήτησε την επικείμενη πρωτοβουλία της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης των αναπτυσσόμενων χωρών στην ενέργεια, καθώς και τις προσπάθειες της Ένωσης να επιτύχει τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας του ΟΗΕ, ένας από τους οποίους αφορά τη μείωση της φτώχειας μέχρι το 2015.
Στο πλαίσιο του φόρουμ, κυκλοφόρησαν διάφορες εκθέσεις και μελέτες, όπως η Ευρωπαϊκή Έκθεση για την Ανάπτυξη 2010 

Ο Όμιλος Σερρών για Unesco συμμετείχε με τον κ Γιώργο Πολίτη στη σχετική συζήτηση  για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, και στην συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να καταπολεμηθεί η φτώχεια και ποιος θα είναι  ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης  σ αυτό. Στις συζητήσεις ανέφερε την μακρόχρονη συμβολή των φορέων των Σερρών,ΠΡΑΞΙΣ,ΣΑΣ, στις καμπάνιες που προτάσσουν οι Οργανισμοί  του ΟΗΕ και  της ΕΕ πχ φέτος http://www.join1goal.org/ ,την http://www.1billionhungry.org/, την http://standagainstpoverty.org/suap/ την http://mdg.glocalstories.org/

http://aposerres.gr/index.php?page=article&article_id=998