Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για την υποστήριξη της Διεθνούς Δεκαετίας Δράσης Νερό για τη Ζωή» 2005-2015/ UN Water το  Πρόγραμμα για την Υπεράσπιση και Επικοινωνίας(UNWDPAC) και το ΟΗΕ «World Water Assessment Programme (WWAP) είναι στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουν να  υποβάλετε τις καλές πρακτικές σας Best Practice-για την  έκδοση του «Νερό για τη Ζωή Βραβείο Best Practices. 
Σκοπός του βραβείου είναι να προωθήσει τις προσπάθειες για εκπλήρωση των διεθνών δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν για το νερό και το νερό που σχετίζονται με θέματα που μέχρι το 2015 μέσω της αναγνώρισης των εκκρεμών για βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων και να συμβάλουν στην επίτευξη των διεθνών συμφωνημένων στόχων  που περιέχονται στους  Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ), Agenda 21 και Πρόγραμμα Εφαρμογής του Γιοχάνεσμπουργκ.
 
Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε δύο κατηγορίες, μία στις βέλτιστες πρακτικές, διαχείρισης των υδάτων και άλλο ένα στην καλύτερη συμμετοχική, επικοινωνία, ευαισθητοποίηση και τις πρακτικές της εκπαίδευσης. Κάθε χρόνο, ιδιαίτερη έμφαση έχει τεθεί για το θέμα το οποίο επιλέγεται για την επόμενη Παγκόσμια Ημέρα Νερού. Το 2011, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο θέμα «Αστική Διαχείριση των Υδάτων». Το βραβείο θα απονεμηθεί σε ειδική τελετή για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, στις 22 Μαρτίου 2011. Επισυνάπτεται περισσότερη ενημέρωση και φόρμα συμμετοχής.