Σχολεία από χώρες μέλη της ΕΕ και τις Κροατία, Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν καλούνται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό που έχει στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία. Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολεία, καλύτερες παιδαγωγικές δράσεις για την αύξηση ευαισθητοποίησης για την χρήση αποδοτικής ενέργειας και καλύτερη εκστρατεία αύξησης της ευαισθητοποίησης για την αποδοτική ενέργεια. Δάσκαλοι και μαθητές μπορούν ν’ αποφασίσουν να ενασχοληθούν με μία ή περισσότερες κατηγορίες ανάλογα με τις απαιτήσεις συμμετοχής.
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ A:
Μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας στο σχολείο
Το σχολείο σας σπαταλάει ενέργεια;
Αλλάξτε την κατάσταση παίρνοντας μέρος στο U4energy. Στείλτε μας τις έξοχες ιδέες σας και αποδείξτε ότι μπορείτε να βοηθήσετε το σχολείο σας να τα πάει καλύτερα. Μαθητές και εκπαιδευτικοί, με υποστήριξη από την κοινότητα και τις τοπικές αρχές, καλούνται να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ένα Σχέδιο Εξοικονόμησης Ενέργειας για τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης στο σχολείο. Ο ιστότοπος του U4energy θα παρέχει πόρους, υποδείγματα και προτάσεις για την εκτίμηση των επιπέδων ενεργειακής κατανάλωσης. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα προσκληθούν να συζητήσουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων επιλογών σε σχέση με την ενέργεια, παίρνοντας συνεντεύξεις από τοπικούς σημαίνοντες φορείς και συγκεντρώνοντας αποδείξεις των επιτευγμάτων τους. Παίρνοντας μέρος σε αυτήν τη διαγωνιστική κατηγορία, τα σχολεία θα ωφεληθούν καθώς θα εξοικονομήσουν ενέργεια (ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο) και οικονομικούς πόρους, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσουν τις εκπομπές του CO2. Επίσης, θα μεταβάλουν τη συμπεριφορά τους και θα μάθουν αφενός να εξοικονομούν αποτελεσματικά χρήματα και αφετέρου να βοηθούν το περιβάλλον. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Παιδαγωγική δράση για την αφύπνιση αναφορικά με την ενεργειακή εκπαίδευση
Πώς μπορείτε να αφυπνίσετε τους μαθητές σας αναφορικά με τη σημασία της ενέργειας και τον αντίκτυπό της στο περιβάλλον;
Αυτή η διαγωνιστική κατηγορία απευθύνεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς με κίνητρα! Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα επιτυχημένα τους μαθήματα για την ενεργειακή αποδοτικότητα στο σχολείο παρέχοντας μεθοδολογίες, εκπαιδευτικό υλικό και διδακτικούς πόρους. Όλες οι πληροφορίες πρέπει να παρουσιαστούν λεπτομερώς σε ένα σχέδιο μαθήματος, μαζί με εικόνες ή βίντεο ως προαιρετικό υλικό. Τα σχέδια μαθήματος πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα και να είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλους εκπαιδευτικούς. Υποβάλλοντας συμμετοχή σε αυτή τη διαγωνιστική κατηγορία, οι εκπαιδευτικοί θα ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές για να κινητοποιήσουν τους μαθητές και να ενσωματώσουν σε άλλα σχολικά μαθήματα την ενημέρωση και αφύπνιση σε θέματα ενέργειας. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ :  Βέλτιστες ιδέες και δράσεις για μια εκστρατεία ενημέρωσης και αφύπνισης 
Έχετε κάποιο μήνυμα σχετικό με την ενεργειακή αποδοτικότητα;
Μεταδώστε το μήνυμά σας και διαδώστε την αλήθεια αναφορικά με την εξοικονόμηση ενέργειας. Μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την καθοδήγηση των διδασκόντων, θα επινοήσουν ιδέες και  δράσεις, ώστε να ενθαρρύνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα. Θα διοργανώσουν μια εκστρατεία ενημέρωσης και αφύπνισης στην κοινότητά τους, δημιουργώντας βίντεο, αφίσες, κάρτες και κάθε μορφής επικοινωνιακό υλικό.  Οι συμμετέχοντες είναι ευπρόσδεκτοι να μιλήσουν με εκπροσώπους των τοπικών αρχών, να πάρουν συνεντεύξεις από σημαίνοντα πρόσωπα ή να έρθουν σε επαφή με τα ΜΜΕ, για να διαδώσουν καλύτερα το μήνυμά τους. Το αποτέλεσμα θα παρουσιαστεί λεπτομερώς σε ένα σχέδιο επικοινωνίας, το οποίο θα περιλαμβάνει φωτογραφίες, ζωγραφιές, πολυμεσικές παρουσιάσεις, βίντεο και κάθε άλλης μορφής υποστηρικτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, για να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού.


Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: 16 Μαΐου 2011.
Δείτε όλες τις οδηγίες στο: http://www.u4energy.eu Ο Όμιλος θα είναι στην διάθεση των εκπαιδευτικών για την υποστήριξη του προγράμματος που θα επιλέξουν προτείνοντας τις προτάσεις του
UN και των οργανισμών του ,προτάσεις που κατέθεσαν στα 2 τελευταία διεθνή forum C15 και  C16