Τα  αριστεία στην *Oδική ασφάλεια 2011* , τελετή απονομής των βραβείων που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, ο Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για τις μεταφορές, βράβευσε επτά οργανισμούς που είχαν αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη μείωση του αριθμού των θανάτων από οδικά ατυχήματα στις κοινότητές τους. Οι νικητές επιλέχθηκαν από περισσότερα από 500 οργανισμούς  που έχουν υπογράψει τη Χάρτα Οδικής Ασφάλειας μετά την αξιολόγηση που πραγματοποίησε η Επιτροπή.
Ο κ Siim Kallas εξήρε τους νικητές λέγοντας ότι «οι δεσμεύσεις αυτές αντικατοπτρίζουν πόσο διαφορετικές είναι οι οργανώσεις που έχουν υπογράψει τον Χάρτη Οδικής Ασφάλειας, από την άποψη των υπηρεσιών που παρέχουν αλλά και στον τρόπο με τον οποίο προτείνουν για την καταπολέμηση θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. Είναι πολύ ενθαρρυντική”. Θέλω να συγχαρώ τους νικητές για την ποιότητα της δέσμευσής τους και τις καινοτόμες ιδέες που προωθούν. Ευχαρίστησε όλους όσους έχουν υπογράψει τον Χάρτη για την αποφασιστική συμβολή τους στην οδική ασφάλεια και είπε ότι με το συνδυασμό όλων αυτών των προσπαθειών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να επιτύχει τον γενικό της στόχο να μειωθεί στο ήμισυ ο αριθμός των θανάτων από οδικά ατυχήματα κάθε δεκαετία.
 
Τα  επτά Βραβεία Αριστείας δόθηκαν:

  – Στη μεγάλη κατηγορία επιχειρήσεων, TESCO dotcom, τη μεγαλύτερη εταιρεία παγκόσμιου ιστού με βάση το σπίτι παντοπωλείο ,εταιρεία διανομής στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τη δέσμευση της να μειώσει τα τροχαία ατυχήματα μέσω ενός προγράμματος πρόληψης και κατάρτισης που απευθύνονται στους οδηγούς της εταιρείας.
  – Στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της κατηγορίας, BUSTURAS, ένας πάροχος υπηρεσιών μεταφορών στη Λιθουανία, με τη δέσμευση να ελέγχει τακτικά τις γνώσεις τους οδηγούς λεωφορείων της »των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και να διεξάγουν συχνά τεχνικοί έλεγχοι στα Busturas λεωφορεία τους.
  – Στις ενώσεις / ομοσπονδίες κατηγορία, του ιρλανδικού ιατρικού ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ένα αντιπροσωπευτικό σώμα των ιατρών στην Ιρλανδία, που δεσμεύεται να προωθήσει στρατηγικές για την οδική ασφάλεια καθώς και τις αλλαγές που απαιτούνται για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας και η μείωση του αριθμού και της σοβαρότητας των τροχαίων ατυχημάτων στην Ιρλανδία
.
  – Στην κατηγορία οργάνων, MATERSKÁ škola DÉNEŠOVA, ένα νηπιαγωγείο στη Σλοβακία, στα παιδιά  τα οποία διδάχτηκαν , σε συνεργασία με τους γονείς τους, πώς να συμπεριφέρονται με ασφάλεια στο δρόμο.
  – Στη ΜΚΟ κατηγορία, ANBO, ένας ανεξάρτητος οργανισμός για τους ηλικιωμένους στις Κάτω Χώρες, η οποία δεσμεύεται να προωθήσει την ασφαλή κινητικότητα σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τους ηλικιωμένους και για την παροχή βέλτιστων  πρακτικών  στις αστικές
συγκοινωνίες.
 Στην κατηγορία των τοπικών και περιφερειακών αρχών, Ayuntamiento de Verín & φωτογραφικών μηχανών Municipal de Chaves, δύο δήμοι στα σύνορα μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν από κοινού τα εκπαιδευτικά μαθήματα οδικής ασφάλειας που απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες κινδύνου και να ξεκινήσει μια κοινή πρόληψης για την οδική ασφάλεια εκστρατεία και στις δύο πλευρές των συνόρων.
-Στην εκδήλωση παρουσιάσθηκε η εθελοντική καμπάνια ευαισθητοποίησης που πραγματοποίησε η ΠΡΑΞΙΣ και η  Unesco Σερρών, οι οποίοι ήταν οι μοναδικοί φορέας από την Ελλάδα που ανταποκρίθηκαν  στη πρόσκληση του Ευρωπαίου επιτρόπου. Την καμπάνια υποστήριξαν  οι εθελοντές, Thomas Jansson η Μαρία Εμμανουηλίδου και παρουσίασε  ο Γιώργος Πολίτης.
Η καμπάνια υποστηρίχτηκε στο πλαίσιο των δράσεων της εταιρικής του κοινωνικής ευθύνης από το www.rofonfm.net.
Η Καμπάνια για τους δύο φορείς συνεχίζετε συμμετέχοντας στο δεκαετές πρόγραμμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας *Decade of Action for Road Safety 2011-2020*

 Κατά τη διάρκεια της τελετής 9 επιπλέον φορείς προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, ως επί το πλείστον μεγάλες ευρωπαϊκές ή εθνικές επιχειρήσεις: Axa Group, Axa Belgium,Axa Πρόληψη, η Coca Cola Τρία Έψιλον, eFlow χωρίς φραγμούς διοδίων, Fomento de Construccionesy Contratas, η Iberdrola, η RWE Transgas, TNT Post. Επίσης δεσμευτήκαν  για δεσμεύση τους στο Χάρτη: η Akzo Nobel, Diageo Ευρώπη, European Automobile Association Manufactureres, Norbert Dentressangle ομάδα, ένωση λιθουανική Εθνική Οδό των αερομεταφορέων και την TNT Express. Οι δεσμεύσεις τους δυνάμει του Χάρτη θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια.