Ερωτηματολόγιο για τη νεολαία, για την Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στην Αειφόρο Ανάπτυξη

Ο
κόσμος αντιμετωπίζει μια εντεινόμενη κρίση. Τα τελευταία χρόνια ζήσαμε έναν συνδυασμό της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, η επισιτιστική κρίση, επιταχύνοντας υποβάθμιση του οικοσυστήματος, ένας αυξανόμενος αριθμός του κλίματος που προκαλείται από ακραία καιρικά φαινόμενα και τις κρίσεις των κοινωνικών δομών. Αυτές οι πολλαπλές και αλληλοσυνδεόμενεςκρίσεις που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ικανότητα του αυξανόμενου ανθρώπινου πληθυσμού να ζειειρηνικά και σ ένα βιώσιμο σε αυτόν τον πλανήτη, και να ζητήσει την επείγουσα προσοχή στις κυβερνήσεις και τους πολίτες σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (γνωστή επίσης ως Ρίο +20), το 2012 αρχηγοί κρατών καικυβερνήσεων θα συγκεντρωθούν για να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα. Όμως, η αειφόρος ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί από τις κυβερνήσεις, απαιτείται μία ευρεία συμμετοχή του κοινού.Ως εκ τούτου, η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως των παιδιών και των νέων, στη διάσκεψη έχει μεγάλη σημασία.
Το  Ρίο + 20είναι μια οργάνωση που ιδρύθηκε με μοναδικό στόχο να διασφαλίσει τη συμμετοχή των νέων στο συνέδριο ώστε να είναι ενισχυμένη.
Το  Ρίο + 20στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και τη χειραφέτηση των νέων και των δομώνεκπροσώπησής τους να συμμετάσχουν ενεργά στις προπαρασκευαστικές processses της Διάσκεψης, καθώς και κατά τη διάρκεια και μετά τη διάσκεψη.
Το Ρίο + 20 χρησιμεύει επίσης ως μια οργανωτική Συνεργάτης στα Παιδιά και στους Νέους της Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Παρακαλούμε να συμβάλετε στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων με τη συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου (περίπου 10 λεπτά) και στέλνοντας την  σε φίλους και συναδέλφους σας.

Θέματα στη Διάσκεψη
Η
διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη θα οργανωθεί γύρω από δύοβασικούς άξονες: Την  Πράσινη Οικονομία και της διεθνούς διακυβέρνησης για την αειφόρο ανάπτυξη. Αυτά τα δύο θέματα έχουν ήδη αποφασιστεί από τον ΟΗΕ ώστε να μπορούμε ναεπηρεάσουν τη διαδικασία αποτελεσματικά ως ένα κανάλι εισόδου μας στο πλαίσιο αυτό. Οι συζητήσεις σχετικά με την Πράσινη Οικονομία, θα επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο ο κόσμο μπορεί να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας, από οικονομική άποψη. Ποιες αλλαγές στην οικονομία θα προκύψουν , ώστε να αναπτυχθεί οκόσμος με πιο βιώσιμο τρόπο; Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το τι είναι μια “πράσινη οικονομία” είναι ή θα έπρεπε να είναι. Προκειμένου για την Αειφόρο Ανάπτυξη που θα εφαρμοστεί, είχε  μεγάλη σημασία να αποκατασταθούν τυπικές δομές όπου τα θέματα αειφόρου ανάπτυξης θα  συζητηθούν και θα αντιμετωπιστούν. Ένα από τα κύρια θέματα θα είναι το πώς να ξεπεράσουν τις προκλήσεις των σημερινών οργανισμών και ιδρυμάτων που ασχολούνται με την αειφόρο ανάπτυξη. Επίσης, η συζήτηση θα επικεντρωθεί σε ζητήματα όπως ποιοι πρέπει να συμμετέχουν και σε ποιο επίπεδο στην αειφόρο ανάπτυξη Διακυβέρνησης.

Ζητώντας τη γνώμη σας για τις ακόλουθες δηλώσεις μπορούμε να πάρουμε μια αίσθηση της προοπτικής των νέων ανθρώπων για την Πράσινη Οικονομία και το θεσμικό πλαίσιο για την αειφόρο ανάπτυξη.

Νομίζετε ότι αυτά τα στοιχεία δεν είναι επαρκή, ώστε να βοηθήσουν τη  βασική λύση σε μιαμετάβαση, σε μια πράσινη οικονομία και το θεσμικό πλαίσιο για την αειφόρο ανάπτυξη;
Ο Όμιλος Σερρών για Unesco ,η Πράξις ,ο Όμιλος Νέων Θεσσαλονίκης για Unesco,η ΣΟΦΙΑ ο Όμιλος Δημοσιογράφων για UnescoTeam for the world, συμμετέχουν στην διαμόρφωση της Ατζέντας και θα είναι στην διάσκεψη με την παρουσίαση  συγκεκριμένων στόχων που έχουν προτείνει στο φόρουμ των NGO.