Κλίνει για το 2011 η  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας (EUSEW), που άνοιξε επίσημα στις 11 Απριλίου  .
Η Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, Mercedes Bresso συνεχάρη τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας κ. Günther Oettinger, ο οποίος εγκαινίασε επίσημα  την Τρίτη την EUSEW, για την απόφαση του να παρουσιασθεί η έκδοση 2011 της εκδήλωσης για τις περιφέρειες και πόλεις όλης της Ευρώπης. ” Οι Ημέρες Ενέργειας που οργανώθηκαν σε πόλεις και περιφέρειες είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να εμπλουτίσουν την ατζέντα στις Βρυξέλλες, με τις ιδέες από τις τοπικές μας κοινότητες, και αντιστρόφως οι πόλεις και οι περιφέρειες μπορούν να συμβάλουν στην ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με πολλούς τρόπους:. “πράσινες “δημόσιες προμήθειες, φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, αύξηση των δημοσίων επενδύσεων σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες για την ενεργειακή απόδοση στα δημόσια κτίρια, και ούτω καθεξής.”
Στις 14 Απριλίου, η Επιτροπή των Περιφερειών  φιλοξένησε ένα συνέδριο με τίτλο «Σχέδια Δράσης για την Ενέργεια: Οι μεγάλες πόλεις και οικισμοί μοιράζονται εμπειρίες» για να δοθεί συνέχεια στις εργασίες του Συμφώνου των Δημάρχων.
 *Το Σύμφωνο των Δημάρχων* είναι μια πετυχημένη ιστορία μέχρι σήμερα:. έχει μεταφραστεί με μια ευρωπαϊκή ατζέντα πολιτικής σε τοπικές δεσμεύσεις, ζητώντας την έγκριση των βιώσιμων σχεδίων δράσης για την ενέργεια και για τη σταδιακή προώθηση νέων σχεδίων στον τομέα. Επιπλέον, το Σύμφωνο έχει δημιουργήσει μια πραγματική ευρωπαϊκή κοινότητα βέλτιστων πρακτικών: πάνω από 2000 δήμοι, 100 περιφέρειες και 25 πρωτεύουσες έχουν ενωθεί », δήλωσε η Mercedes Bresso.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στις Βρυξέλλες, περιελάμβανε :
Εκδηλώσεις ΜΚΟ  που προωθούν  την ενεργειακή απόδοση ή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που εντάχτηκαν  στο γενικότερο πρόγραμμα των  εκθέσεων, των συνέδριων, σε εκδηλώσεις απευθείας σύνδεση, παραστάσεις για ξεναγήσεις, ημέρες ελεύθερης εισόδου, σεμινάρια, εκστρατείες σε μέσα ενημέρωσης, συναυλίες και πολλά άλλα …
Ο Όμιλος Σερρών για Unesco συμμετείχε στην δράση του *Συμφώνου των Δημάρχων *με τον κ Γιώργο Πολίτη .Ο Δήμος Σερρών μετά από πρόταση του Ομίλου μας, εντάχθηκε το 2009 στο σύμφωνο και υποστηρίζει με τις δράσεις του την ευαισθητοποίηση των πολιτών μας πάνω στους στόχους του . Περισσότερα  http://www.eusew.eu/