Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες επιχειρηματολογούν για το πώς η ΕΕ θα προστατεύσει, θα διατηρήσει και θα βελτιώσει το περιβάλλον.
Οι φυσικοί πόροι, όπως τα μέταλλα, τα ορυκτά, οι καύσιμες ύλες, το νερό, η ξυλεία, το εύφορο έδαφος και ο καθαρός αέρας, έχουν ζωτική σημασία για την επιβίωσή μας, αλλά και για μια ανθηρή σύγχρονη οικονομία.
Όμως, οι πόροι αυτοί είναι περιορισμένοι, γι’ αυτό πρέπει να τους χρησιμοποιούμε κατάλληλα. Η πραγμάτωση μιας Ευρώπης που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της είναι μία από τις προτεραιότητες της ΕΕ, στο πλαίσιο της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” για διατηρήσιμη ανάπτυξη και απασχόληση.

Σχεδόν 3.500 επιστήμονες, επιχειρηματίες, περιβαλλοντικές οργανώσεις  κυβερνητικά στελέχη και ΜΚΟ  συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα για να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι επίτευξης του στόχου αυτού.

Ευκαιρίες
Η φετινή Πράσινη Εβδομάδα δεν αφορά μόνον τον περιορισμό της κατανάλωσης. Η αποτελεσματική χρήση των πόρων συνεπάγεται πληθώρα ευκαιριών για οικονομική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, καθώς θα οδεύουμε προς ένα καθαρότερο περιβάλλον, με λιγότερα απόβλητα, και προς καλύτερες και μακροπρόθεσμα πιο ωφέλιμες επιλογές για τους καταναλωτές.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καταρτίσει προτάσεις για έξυπνη χρήση των φυσικών πόρων, προστασία του περιβάλλοντος και τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης. Η προσέγγιση αυτή, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων της Πράσινης Εβδομάδας, έχει ως στόχο να προαγάγει την αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Ανταγωνιστική οικονομία
Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν αποδοτικά τις πρώτες ύλες, το νερό και άλλους συντελεστές παραγωγής των προϊόντων τους είναι σε θέση να μειώνουν το κόστος και να γίνονται ανταγωνιστικότερες.
Ορισμένες βιομηχανίες ήδη εκσυγχρονίζονται και αποκομίζουν οφέλη. Για παράδειγμα, οι τσιμεντοβιομηχανίες αρχίζουν να χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα και πρώτες ύλες, καθώς και ανακυκλωμένα απόβλητα, για να μειώσουν τις εκπομπές CO2, το κόστος ενέργειας και τα απόβλητά τους.
Η αποτελεσματικότερη χρήση των φυσικών πόρων της γης εντάσσεται στους κοινούς στόχους των χωρών της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια, τις μεταφορές, τις πρώτες ύλες, τη γεωργία, την αλιεία, τη βιοποικιλότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη.
Οι συζητήσεις που διεξαγοντα αυτήν την εβδομάδα καλύπτουν επίσης θέματα όπως: πιο οικολογικά χημικά, πράσινες δεξιότητες, απασχόληση και καινοτομία, χρηματοδότηση της οικοκαινοτομίας και μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους.
Ενθάρρυνση της καινοτομίας
Τέλος, το φόρουμ προβάλει σχέδια με θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, συγχρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ.
Για παράδειγμα, το σχέδιο Stream, κατά μήκος του ποταμού Avon στο Ηνωμένο Βασίλειο (Dorset/Somerset), ανέδειξε καινοτόμες τεχνικές αποκατάστασης ποταμών.
Περίπου 30 εκδηλώσεις έχουν επίσης προγραμματιστεί εκτός Βρυξελλών, όπως στη Σλοβενία και την Πολωνία.

Ο Όμιλος Σερρών για Unesco και η PRAXIS συμμετέχουν για 4η φορά στις δράσεις των ΜΚΟ με την  παρουσίαση του εκπαιδευτικού μας προγράμματος *Προβολή της Βιοπικοιλότητας-ανάγκη για επείγουσα δράση. “*και των έργων των μαθητών που συμμετείχαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό για το *Έτος βιοποικιλότητας 2010* που πραγματοποιήσαμε με το Υπουργείο Παιδείας το 2010.Την ευθύνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχουν η Μαρία Εμμανουηλίδου Leadership & Coaching   και η Λίντα Μπάλτσιου,τον κ Γιώργο Πολίτη στο πλαίσιο της συνεργασίας  με το Biodiversity Network προβάλλοντας την Βιοποικιλότητα του νομού μας.

.