Καλώ τους νέους να εξερευνήσουν τα οφέλη από την επιδίωξη συνεργασίας των επιχειρήσεωνκαι άλλες μορφές κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ταυτόχρονα, θα ενθαρρύνει το συνεταιριστικό κίνημα να συνεργαστεί με τη νεολαία, με πνεύμα διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης. Ας αναγνωρίσουμε τις νέες γυναίκες και άνδρες ως πολύτιμους συνεργάτες για την ενίσχυση του συνεταιριστικού κινήματος και στη στήριξη του ρόλου των συνεταιρισμών στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.
Γενικός Γραμματέας Ban Ki-moon

Θέμα για το 2011: «Νεολαία: το μέλλον της συνεταιριστικής επιχείρησης

Το φετινό θέμα αναδεικνύει το πώς η συνεργατική μοντέλο της επιχείρησης μπορεί να δώσει με επιτυχία τη νεολαία. Συνδέει με τον εορτασμό των Ηνωμένων Εθνών Διεθνές Έτος Νεολαίας, η οποίαενθαρρύνει το διάλογο και την κατανόηση μεταξύ των γενεών και να προάγει τα ιδανικά της ειρήνης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, και της αλληλεγγύης.


Η Διεθνής
Ημέρα των Συνεταιρισμών, ανταποκρίνεται στην ανάγκη για συνεργασία όλων τωνενδιαφερομένων μερών για την προώθηση της συμμετοχής των νέων στο συνεταιριστικό κίνημα.Πολύ συχνά οι νέοι δεν γνωρίζουν, το πρότυπο της επιχείρησης δεν μαθαίνουν γιασυνεταιρισμούς στο σχολείο, όπως οι συνεταιρισμοί συχνά δεν περιλαμβάνονται στα σχολικά προγράμματα. Οι νέοι, επίσης, μπορεί να μην δεν συνειδητοποιούν ότι τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν παρέχονται από τους συνεταιρισμούς.

Ωστόσο , οι συνεταιρισμοί παρέχουν στους νέους ευκαιρίες που την αντιμετώπιση πρακτικών καιστρατηγικών αναγκών τους. Τους προσφέρουν ένα μοντέλο της επιχείρησης να δημιουργήσουνδικές τους επιχειρήσεις. Προσφέρουν τις ευκαιρίες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες των νέων για την πιο δημοκρατική, πιο υπεύθυνη και ηθική επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Οι συνεταιρισμοί παρέχουν ευκαιρίες για τους νέους να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία για την απασχόληση, για την περαιτέρω εκπαίδευσή τους και θα διευκολύνει, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε συνεταιρισμούς ή να σχηματίσουν τη δική τους συνεταιρισμούς τους. http://www.un.org/en/events/cooperativesday/