Ο Ομιλος Σερρών αποφάσησε να τιμήση τον εκπαιδευτικό κ.Χρήστο  Αλταντζή, Διευθυντή  στο 1ο 12/Θ Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας, για το έργο του: «ΓΛΩΣΣΑ μετά … μουσικής».
Πρόκειται για μια ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία με σύγχρονο, απλό, εύχρηστο και κατανοητό τρόπο, προσεγγίζει το καθημερινό κείμενο διαπραγμάτευσης στο μάθημα της Γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου, με χρήση εικόνων, μουσικής, ελληνικών  τραγουδιών και στίχων-ποιημάτων.
Με τη χρήση της εφαρμογής, γίνεται πάρα πολύ εύκολα και απλά, αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που δίνονται στην τάξη (πιθανών και απίθανων) ώστε οι μαθητές να ακούσουν ελληνικά τραγούδια, πάντα σχετικά με το υπό διαπραγμάτευση κείμενο.
Όλα τα παραπάνω συνδυάζονται ομαλά και αβίαστα σε ένα ενιαίο λειτουργικό περιβάλλον, που είναι προσαρμοσμένο στα νέα Παιδαγωγικά δεδομένα και τους νέους τρόπους διδασκαλίας, έτσι όπως προτείνονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διαθεματικότητα.