Το 7ο Φόρουμ Νεολαίας της UNESCO θα πραγματοποιηθεί από τις 17 με 20 Οκτ. 2011 στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι.
 Θα αντιμετωπίσει το φορουμ το θέμα “How youth drive change” «Πώς οι νέοι θα οδηγησουν την αλλαγή “ και θα εξετάσουν   συγκεκριμένους τρόπους με τους νέους που θα συμβάλλουν εποικοδομητικά στην οικοδόμηση ενός πολιτισμού της ειρήνης, τη στήριξη της χρηστής διακυβέρνησης και την προώθηση των οικονομικών ευκαιριών.

Το κύριο θέμα  «Πώς οι νέοι θα οδηγησουν την αλλαγή “, θα εξετάσει εγκάρσια τρία πολύ κρίσιμα  και επίκαιρα ζητήματα τα οποία περιλαμβανουν  πραγματικότητες της νεολαίας και τις εξελίξεις του σήμερα:

1. Πώς οι νεοι συμμετέχουν ως ενεργοί πολίτες, η στήριξη η μετάβαση στη δημοκρατία και η χρήση του διαδικτύου θα οδήγηση θετικά την  αλλαγή στις κοινωνίες τους.
2. Οι επιπτώσεις του αποκλεισμού  της νεολαίας και πώς μπορεί να είναι ένας παράγοντας για την ευαισθητοποιηση κατά της  βίας που τους επηρεάζει , ιδιαίτερα τις νέες γυναίκες .
3. Το ζήτημα της απασχολησιμότητας και πώς μια ενεργή ό συμμετοχή στην κοινωνία μπορεί να χτίσει τις δεξιότητες που υποστηρίζουν τη μετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας.

Στο ο Φόρουμ Νεολαίας θα συζητήσουν τα επιτεύγματα και τα διδάγματα από τα Ηνωμένα Έθνη Διεθνές Έτος Νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της Συνάντησης Υψηλού Επιπέδου για τη Νεολαία (Ιούλιος 2011,έδρα του ΟΗΕ, Νέα Υόρκη), και θα προσδιορίσει την περαιτέρω πορεία.

Εκπρόσωποι της νεολαίας θα πρέπει να ορίζονται από τα 193 κράτη μέλη της UNESCO. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι βασικοί  εταίροι, θα μιλησουν με  τη νεολαία,  επίσης ακτιβιστές και bloggers θα κληθούν να παραστούν.

Μια σημαντική προσπάθεια θα καταβληθεί για να συμετέχουν όσο περισσότερες φωνές από  νέους από όλο τον κόσμο για όσο  δυνατόν περισσότερο συζητήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η UNESCO θα ξεκινήσει μια  on line προπαρασκευαστική εκστρατεία από τον Ιούλιο του 2011 για να  συγκεντρώσει τις απόψεις των νέων σχετικά με το θέμα του φόρουμ και θα τους επιτρέψουν να προτείνουν τις δημιουργικές τους προτάσεις. Τα αποτελέσματα αυτών των online συζητήσεων  θα παρουσιασθούν  στις συζητήσεις του φόρουμ, τον Οκτώβριο.2011