Τα Ηνωμένα Έθνη ,Τμήμα Δημοσίων Πληροφοριών, σε συνεργασία με το Γραφείο για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), θα τρέξει το 3ο ετήσιο διαγωνισμό *Πολίτες Πρεσβευτές 2011* από τις 8 Αυγούστου 2011, έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2011.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

     * Μόνο οι συμμετοχές που θα υποβληθούν μέσω του YouTube θα είναι επιλέξιμες προς εξέταση. Για να εγγραφείτε στο YouTube, επισκεφθείτε http://www.youtube.com/create_account.
    
* Εγγραφές βίντεο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα σε μήκος.
    
* Οι  διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) έτος της ηλικίας κατά την ημερομηνία που αυτός / αυτή εισέρχεται στο διαγωνισμό.
    
* Υποβολές βίντεο πρέπει να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα έργα από το αγωνιζόμενο και δεν παραβιάζει σε καμία νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
    
* Το βίντεο που υποβάλλονται πρέπει να αρχίζει με τη φράση “Με συγχωρείτε, κ. Γενικέ Γραμματέα …»
    
* Το υποβαλλόμενο βίντεο πρέπει να είναι στα αγγλικά ή γαλλικά ή υποτιτλισμένες στα αγγλικά ή γαλλικά.
    
* Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής.
    
* Υποβολές βίντεο δεν πρέπει να περιέχουν προσβλητικό ή ακατάλληλο περιεχόμενο, σύμφωνα με τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών και τις πρακτικές, και πρέπει να συμμορφώνονται με τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις του YouTube.
    
* Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί στις 8 Σεπτεμβρίου 2011 23:55 ώρα Νέας Υόρκης (EST). Οι συμμετοχές που υποβάλλονται μετά από αυτή τη φορά ή να τροποποιηθεί μετά από το τέλος του αγώνα δεν θα είναι επιλέξιμες.
    
* Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Οκτώβριο του 2011 στην επίσημη ιστοσελίδα www.uncitizenambassadors.org Πολίτες Πρεσβευτές 2011 και στο κανάλι των Ηνωμένων Εθνών για το YouTube.

 Διαδικασία Επιλογής

    * Εγγραφές βίντεο θα κριθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
  

        1. Merit: Η αξία του μηνύματος προβολής του  βίντεο από τους ηγέτες του     κόσμου;
         
2. Πρωτοτυπία: Το μήνυμα στο βίντεο να προσφέρουν αρχικές απόψεις ή προτάσεις;
         
3. Δημιουργικότητα: Πόσο δημιουργική είναι το βίντεο σε μορφή και το περιεχόμενο της;
         
4. Bonus πόντοι θα απονεμηθούν για εξαιρετικά αισθητικά ή αναγκάζοντας μηνύματα.
    
* Ο νικητής του βίντεο θα επιλεγεί από μια ομάδα αξιωματούχους των Ηνωμένων Εθνών και τους εξωτερικούς συνεργάτες. Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές και δεσμευτικές.
    
* Τρεις νικητές θα οριστεί πρεσβευτές του Πολίτη προς τα Ηνωμένα Έθνη για μια διετή θητεία και θα κληθούν να επισκεφθούν έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη το Φθινόπωρο / Χειμώνας 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε στείλτε μας email στο citizenambassador [at] un.org. Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε το URL της υποβολής βίντεο σας στο YouTube και το όνομά σας στο προφίλ στο email σας.