Δημιουργήστε το blog σας!

Παρουσιάστε τα θέματα που σας εντυπωσίασαν στην σχολική χρονιά 2011-2012!
Στείλτε το στο serres.for.unesco@gmail.com
Τελευταία ημέρα που θα μας το στείλτε τo στις 15 Μαιού 2012
Δίπλωμα συμμετοχής σ όλους !
Θα τιμηθεί το καλύτερο για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
Ημερομηνία ανακοινώσεων 20-Μαιού 2012