Ο κύριος στόχος του διαγωνισμού «Ενεργός γήρανση» είναι η προώθηση των ευκαιριών για την ενεργό γήρανση, γενικά, και για τη ζωή ανεξάρτητα, ενεργώντας σε ποικίλους τομείς, όπως απασχόληση, την υγειονομική περίθαλψη, κοινωνικές υπηρεσίες, εκπαίδευση ενηλίκων, ο εθελοντισμός, η στέγαση, υπηρεσίες πληροφορικής ή οι μεταφορές.
Το «Αθλητισμός και τους ηλικιωμένους» θ έχει ένα ειδικό στόχο , προκειμένου να υπογραμμίσει το ρόλο της άθλησης στις δραστηριότητες για τους ηλικιωμένους. ανθρώπους.

Πώς να συμμετάσχετε: Στείλτε τα στοιχεία σας, με την φωτογραφία σας με σύντομη περιγραφή (μέχρι 150 λέξεις) μέσω e-mail στο serres.for.unesco.@gmail.com το αργότερο μέχρι 15 Μαρτίου 2012.

Τα βραβεία για το διαγωνισμό: Μια φωτογραφική μηχανή και σ όλους δίπλωμα συμμετοχής.

Τι είναι το ¨έτος?
Το 2012 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών. Είναι μια ευκαιρία για όλους εμάς να συνειδητοποιήσουμε ότι οι Ευρωπαίοι ζουν περισσότερο και παραμένουν πιο υγιείς από ποτέ – και να αξιοποιήσουμε τα οφέλη που μας προσφέρει.
Η ενεργός γήρανση μπορεί να δώσει στη μεταπολεμική γενιά της δημογραφικής έκρηξης και στα αυριανά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας τις εξής ευκαιρίες:
• να εξακολουθούν να εργάζονται και να μοιράζονται την πείρα τους
• να εξακολουθούν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία
• να ζουν όσο το δυνατόν πιο υγιείς και να ικανοποιούν τις επιθυμίες τους.
Σε κοινωνίες όπου ο αριθμός των ηλικιωμένων αυξάνεται συνεχώς, η ενεργός γήρανση αποτελεί επίσης βασικό παράγοντα για τη διατήρηση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.
Η βελτίωση των ευκαιριών για ενεργό γήρανση γενικότερα και για ανεξάρτητη διαβίωση αποτελούν πρόκληση για τους πολιτικούς και τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς καλούνται να δράσουν σε τομείς τελείως διαφορετικούς όπως η απασχόληση, η υγειονομική περίθαλψη, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η επιμόρφωση των ενηλίκων, ο εθελοντισμός, η στέγαση, οι υπηρεσίες ΤΠ και οι μεταφορές.
Το Ευρωπαϊκό Έτος επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες στα ζητήματα αυτά και στους καλύτερους τρόπους αντιμετώπισής τους. Πάνω απ’ όλα όμως επιδιώκει να ενθαρρύνει όλους τους φορείς χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη να θέσουν στόχους και να αναλάβουν δράση για την επίτευξή τους. Το 2012 θα πρέπει να περάσει από τα λόγια στην πράξη και να αρχίσει να αποφέρει απτά αποτελέσματα.