Ο Όμιλος Σερρών για UNESCO καλεί εν όψει της σημαντικής χρονιάς του 2012 ,στο οποίο θα αξιολογηθεί η Ατζέντα 21 που ψηφίστηκε το 1992 στο Ριο για την Αειφόρο Βιώσιμη Ανάπτυξη των λαών και έγιναν πολιτικές για την πορεία των κρατών μελών, τα σχολεία του Δήμου μας να γνωρίσουν και να συμμετάσχουν στις διεργασίες για την νέα Ατζέντα της Αειφόρου Βιώσιμης ανάπτυξης των λαών, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο.
Η φετινή θεματική χρονιά προσφέρει την ευκαιρία να φέρουμε στην τάξη τα ποικίλα θέματα της *Ατζέντας 21* που πρέπει να γνωρίσουν οι μικροί μαθητές και ν απασχολήσουν τους ενεργούς, σκεπτόμενους νέους, οι οποίοι τα επόμενα χρόνια θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις ως πολίτες, ως εργαζόμενοι, ως ψηφοφόροι, και ως καταναλωτές.
Η *Ατζέντα 21* για τον πολιτισμό ξεκινά από την ιδέα, ότι ο πολιτισμός έχει μεγάλη συνεισφορά στην ανάπτυξη του ανθρώπου, διότι προωθεί αξίες όπως η δημιουργικότητα, την ποικιλομορφία, τη μνήμη την αλληλεγγύη όλο και πιο αναγκαία για κάθε ανθρώπινο ον, τη διεύρυνση της ελευθερίας .
Η Ατζέντα 21 για τον πολιτισμό έχει 67 άρθρα, επικεντρώνεται σε πέντε κύρια θέματα:

1. Πολιτισμός και ανθρώπινα δικαιώματα
2. Πολιτισμός και διακυβέρνηση
3. Πολιτισμός, βιωσιμότητα και γή
4. Πολιτισμός και κοινωνική ένταξη
5. Πολιτισμός και οικονομία
Καλούνται τα σχολεία του Δήμου Σερρών της Α/Θμιας και Β/Θμιας εάν επιθυμούν , να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς Ζωγραφικής, κόμικς, ποίησης ,διηγήματος παραμύθι, κεραμικής, φωτογραφίας,YouTube έχοντας ως βάση τα θέματα που προαναφέρθηκαν από την *Ατζέντα 21*.

Θα αξιολογηθούν έργα που θα γίνουν σε ομαδική εργασία στην τάξη αλλά και ατομική σε κάθε είδος τέχνης. Σε Δημοτικά και σε Γυμνάσια, Λύκεια χωριστά.
Οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν εφ όσον υπάρχουν τουλάχιστον 10 συμμετοχές ανά τομέα τέχνης, δηλ εάν συγκεντρωθούν ΜΟΝΟ 9 ποιήματα δεν θ αξιολογηθούν.
Φυσικά θα πάρουν δίπλωμα συμμετοχής όλοι οι συμμετέχοντες.
Οι τάξεις χωρίζονται.
Α,Β,Γ,Δημοτικού
Δ.Ε.Ζ Δημοτικού
Α,Β.Γ Γυμνασίου και
Α,Β,Γ Λύκείου.
Για όλες αυτές τις κατηγορίες θα δοθούν στο 1ο ,2ο ,3ο βραβεία.
1ος Μια φωτογραφική Μηχανή
2ος 1 wsb
3ος 1 c.d περιβαλλοντολογικού θέματος
Το ίδιο ισχύει και για τις ομαδικές εργασίες.

Η δράση εντάσσετε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος 2011-2012 της Αντιδημαρχίας Παιδείας του Δήμου Σερρών

Για γενικότερη ενημέρωση σας

Για το τι είναι η Ατζέντα 21 http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/
http://www.greeceun.org/greeceun/content/Folder.aspx?d=3&rd=-1&f=1345&rf=1287736688&m=-1&rm=0&l=2
http://en.wikipedia.org/wiki/Agenda_21_for_culture

Στο δρόμο για το Rio+20 http://www.uncsd2012.org/rio20/
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=12&nr=246&menu=14