Ανοιχτά Πρότυπα
Τα Ανοικτά Πρότυπα είναι απαραίτητα για τη διαλειτουργικότητα και την ελευθερία επιλογής με βάση τα πλεονεκτήματα των διαφόρων εφαρμογών λογισμικού. Παρέχουν ελευθερία από το κλείδωμα των δεδομένων και το επακόλουθο κλείδωμα στους προμηθευτές. Αυτό κάνει τα Ανοιχτά Πρότυπα απαραίτητα για τις κυβερνήσεις, εταιρείες, οργανισμούς και μεμονωμένους χρήστες της τεχνολογίας των πληροφοριών.
Ορισμός
Για τους σκοπούς της Ημέρας Ελευθερίας Εγγράφων, δουλεύουμε για να μεγιστοποιήσουμε την κατανόησή μας για τα “Ανοιχτά Πρότυπα” έτσι ώστε να αποτελέσουν παράδειγμα:
• 1. υπόκειται σε πλήρη δημόσια αξιολόγηση και χρήση χωρίς περιορισμούς με τρόπο ισότιμα διαθέσιμο σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
2. χωρίς στοιχεία ή επεκτάσεις που έχουν εξαρτήσεις σε τύπους ή πρωτόκολλα που δεν πληρούν τον ορισμό του Ανοικτού Προτύπου
3. ελεύθερο από νομικές ή τεχνικές διατάξεις οι οποίες περιορίζουν τη χρησιμοποίηση από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ή σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό μοντέλο
4. διαχειρίζεται και να αναπτυχθούν περαιτέρω ανεξάρτητα από οποιοδήποτε μεμονωμένο προμηθευτή σε μια διαδικασία ανοικτή στην ισότιμη συμμετοχή ανταγωνιστών και τρίτων
5. διαθέσιμο σε πολλαπλές πλήρεις υλοποιήσεις από ανταγωνιστικούς προμηθευτές, ή ως πλήρη υλοποίηση ισότιμα διαθέσιμη σε όλα τα μέρη.
Με μια «αναδυόμενη πρότυπα” περίοδο χάριτος για το πέμπτο σημείο.

• Στο πλαίσιο του στόχου της UNESCO για την Κοινωνία της Πληροφορίας http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/ συμμετέχουμε στις 28-3-12 με την ομάδα των νέων της www.Serlug.gr με περίπτερο ενημέρωσης στην Πλατεία Ελευθερίας το πρωί 10.30-14.00 με ενημερωτικό υλικό με το θέμα της ημέρας και την επίδειξη του με υπολογιστές
• Μοίρασμα φυλλαδίων και αντιγράφων του Libre Office
• Θα δοθούν φυλλάδια ενημέρωσης στις 2 βιβλιοθήκες της πόλης
• 15λεπτη ενημέρωση στο ΤΕΙ Σερρών
Καλούμε και τις υπόλοιπες ομάδες Ελεύθερου και Ανοιχτού Λογισμικού να οργανώσουν τοπικές δράσεις για αυτή την ημέρα.
http://documentfreedom.org/partners.en.html
http://documentfreedom.org/2012/events/events.en.html