Καμπάνια ευαισθητοποιήσης θα πραγματοποιήσει ο Ομιλος Σερρών για UNESCO,η Πραξις με τους Ευρωπαίους εθελοντές της , Ola Grabowska ,Kirils Stasevics,Patri Gutierrez,και Mentoring την Μαρία Εμμανουηλίδου Mcs μέσω του www.rodonfm.net.Παραλληλα θα συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα πραγματοποιειθεί στο Μουσείο Φυσικής Ιστορείας των Σερρών.