Σας προσκαλούμε να γίνετε 1 ακόμη υποστηρικτής της εκστρατείας και να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα με
www.1againstracism.gr