Η Παγκόσμια Ημέρα για την Πολιτιστική Ποικιλομορφία για το Διάλογο και την Ανάπτυξη, που διακηρύχθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Δεκέμβριο του 2002 και γιορτάζεται στις 21 Μαΐου. Παρέχει την ευκαιρία για κινητοποίηση εκ μέρους όλων των παραγόντων (κυβερνήσεις, φορείς χάραξης πολιτικής, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, των κοινοτήτων, της πολιτιστικής επαγγελματίες) να προωθήσει τον πολιτισμό στην ποικιλομορφία της και σε όλες τις μορφές της: υλική και άυλη κληρονομιά, δημιουργικές βιομηχανίες, αγαθών και υπηρεσιών.

Η εμπειρία δείχνει ότι το μοντέλο αποτελεσματικής ανάπτυξης είναι εκείνο που ενσωματώνει πραγματικά τοπικές πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, ώστε να προκαλείται η εμπλοκή των ενδιαφερόμενων κοινοτήτων.

Η Irina Bokova, Γενική Διευθύντρια
Μήνυμα για την Πολιτιστική Ποικιλομορφία Ημέρα 2012

Την ημέρα αυτή, η UNESCO υπογραμμίζει την ανάγκη για την καταπολέμηση των ανισορροπιών που υπάρχουν μεταξύ των παγκόσμιων ανταλλαγών πολιτιστικών αγαθών, και τονίζει τη σημασία της διατήρησης των πιο ευάλωτων πολιτισμών του κόσμου, μαζί με την ανάγκη για την πολιτιστική πολιτική και τα διαρθρωτικά μέτρα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τονίζει επίσης τη σημασία του να γνωρίζει την αξία της πολιτιστικής πολυμορφίας σε όλες τις γλώσσες.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις εθνικές πολιτιστικές πολιτικές που αναγνωρίζουν τη συμβολή της παραδοσιακής γνώσης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την προστασία του περιβάλλοντος και διαχείριση των φυσικών πόρων, η οποία ενθαρρύνει τις συνέργειες μεταξύ της σύγχρονης επιστήμης και την τοπική γνώση.
Ο Όμιλος θα πραγματοποιήσει με τους ευρωπαίους εθελοντές 2ωρη ραδιοφωνική εκπομπή www.rodonfm.net παρουσιάζοντας μουσική από όλο τον κόσμο από επιλογές που έκαναν με συνεργαζόμενους φορείς του Ομίλου και της PRAXIS.
Ταυτόχρονα θα βγαίνει στα site των φορέων, Μέσα από τα κοινωνικά media θα προωθεί το μήνυμα της ημέρας μια και θα αναλυθεί από τους συντελεστές το θέμα της ημέρας όπως ακριβώς προτείνει οη UNESCO