Συμμετοχή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Σερρών στην *Ημέρα βιοποικιλότητας 2012*
Ο ωκεανός αποτελεί πάνω από το 90% του κατοικήσιμου χώρου στον πλανήτη και στηρίζει πλειάδα μορφών ζωής, από τη γαλάζια φάλαινα, το μεγαλύτερο ζώο στον πλανήτη, μέχρι μικροσκοπικούς μικροοργανισμούς , συμπεριλαμβανομένου του φυτοπλαγκτόν που παρέχουν το 50% του οξυγόνου στη γη.
Η θαλάσσια βιοποικιλότητα παρέχει βασικά αγαθά και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος που είναι ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη ζωή και στη μείωση της φτώχειας.
Η θαλάσσια βιοποικιλότητα είναι απαραίτητη για τη ζωή στη γη. Πρέπει να δράσουμε σήμερα για να την προστατεύσει για το μέλλον.

Το μήνυμα της Irina Bokova, Γενικός Διευθυντής της UNESCO, για την Παγκόσμια Ημέρα της Βιοποικιλότητας 2012

Καθώς μειώνεται η βιοποικιλότητα, το ίδιο κάνει και η προσαρμοστικότητα των οικοσυστημάτων μας, που έχουν δραματικά μετασχηματιστεί ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δράσης. Φέτος, η Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας εορτάζεται με θέμα «Θαλάσσια Βιοποικιλότητα» για την αύξηση της κατανόησης και της επίγνωσης των θεμάτων αυτών.

Προκλήσεις
Σήμερα, το 60% των μεγάλων πλοίων στον κόσμο που στηρίζουν την επιβίωσή έχουν υποβαθμιστεί ή χρησιμοποιούνται με μη βιώσιμο τρόπο. Η ρύπανση από την απόρριψη λυμάτων και γεωργικών απορροών έχει συμβάλει στην αύξηση των περιπτώσεων ,που περιοχές χαμηλού οξυγόνου (υποξία), γνωστή ως νεκρές ζώνες, όπου το μεγαλύτερο μέρος της θαλάσσιας ζωής δεν μπορεί να επιβιώσει, με αποτέλεσμα την κατάρρευση ορισμένων οικοσυστημάτων. Η εμπορική υπερεκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμάτων του κόσμου είναι τόσο σοβαρή ώστε να έχει υπολογιστεί ότι μέχρι 13 τοις εκατό της παγκόσμιας αλιείας έχει «καταρρεύσει».

Ο Οξινος Οκεανός, είναι αποτέλεσμα των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, που επηρεάζει την ανάπτυξη των κοραλλιών, καθώς και την ικανότητα ορισμένων ειδών να πολλαπλασιασθούν Επίσης μπορεί να απειλήσει το πλαγκτόν και ειδών ζωοπλαγκτού, που αποτελούν τη βάση της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας. Επιπλέον, οι τεχνολογικές αλλαγές και η ανάδυση νέων οικονομικών ευκαιριών, όπως η εξόρυξη βαθιά στη θάλασσα, η πιο εντατική αλιεία, και βαθύτερη εξόρυξη πετρελαίου και των κινδύνων της αύξησης του φυσικού αερίου και γεωτρήσεων σε περιοχές που ιστορικά δεν ήταν υπό την απειλή.
Πρέπει να ανταποκριθούμε με την πολυπλοκότητα της πρόκλησης. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να στοχεύσουμε στα βαθύτερα αίτια της απώλειας της βιοποικιλότητας. Περαιτέρω έρευνα και συλλογική δράση.

Δράσεις της UNESCO για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας

UNESCO πιστεύει ότι η επιστήμη για την υποστήριξη της αειφόρου διαχείρισης είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της διατήρησης των ωκεανών μας και των πόρων της.

Η ΟΥΝΕΣΚΟ με τον φορέα της Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή διαχειρίζεται το Βιογεωγραφικά Ωκεανό Σύστημα Πληροφοριών, στο πλαίσιο του Διεθνούς ωκεανογραφικών δεδομένων και ανταλλαγής πληροφοριών. Βασιζόμενη σε μια δεκαετία-μακρά απογραφή της θαλάσσιας ζωής, αυτά τα ισχυρά εργαλεία παρέχουν ποσοτική γραμμές βάσης της βιοποικιλότητας σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας σε όλες τις βιολογικές θαλάσσιες περιοχές. Παρέχει την επιστημονική βάση για μια παγκόσμια απογραφή των οικολογικών και βιολογικών σημαντικών θαλάσσιων περιοχών που χρήζουν προστασίας. Το έργο προχωρά με το δίκτυο της UNESCO της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τους θαλάσσιους τόπους, τα οποία αντιπροσωπεύουν στην επιφάνεια το ένα τρίτο όλων των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Γίνεται, επίσης, με τις θαλάσσιες και τις παράκτιες περιοχές της βιόσφαιρας υπό την UNESCO το πρόγραμμα *Άνθρωπος και Βιόσφαιρα*, για την προώθηση της χρήσης της με βάση το οικοσύστημα της, και προσεγγίσεις του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού.

Η ,UNESCO έχει δεσμευτεί επίσης να υποστηρίξει τη συμβολή των τοπικών και αυτοχθόνων λαών για τη διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των μικρών νησιωτικών περιοχών

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Σερρών συμμετέχει με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σε σχολεία. Επίσης ξεκινά την παρουσίαση των θεμάτων που προτείνουν οι διεθνείς μέρες σε ομάδες πολιτών –μετά από κλείσιμο ραντεβού- που θα ήθελαν για μια ώρα να τους παρουσιασθεί το θέμα
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί ως τις 29-5-12
Η δράση υποστηρίζεται από τους εθελοντές φορείς, τον Όμιλο Σερρών για UNESCO,την ομάδα *Σέρρες Εθελοντές 2011*, ,την PRAXIS με τους εθελοντές κ.κ Σταύρο Μερτζεμέκη Αντιπρόεδρο (Π.Ε.Δ.ΔΙ.ΦΥ.Π.), Βάσω Παπαθανασίου εκπαιδευτικό, Ελένη Πισώκα ,Ιωαννίδου Ευαγγελία, Τατιάνα Αγγελίδου, Αναστασία Παπανικολάου,Μαρία Εμμανουηλίδου Msc Mentoring Coaching, την Ζαφειρούλα Μποζίνου στην ηλεκτρονική υποστήριξη και τους Ευρωπαίους εθελοντές της PRAXIS, Ola Grabowska ,Kirils Stasevics,Patri Gutierrez,Katia Siebert με υποστηρικτή τον κ Κ Βαβαλέκα.