Από τον Επιστημονικό υπεύθυνο του Ομίλου Σερρών για UNESCO κ Κωνσταντίνο Βαβαλέκα
υποβάλετε στα μέλη και φίλους μας η καταγραφή για το παγκόσμιο πρόβλημα της Απερήμωσης στο πλαίσιο της Ημέρας

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΑΠΕΡΗΜΩΣΗΣ.ppt ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΑΠΕΡΗΜΩΣΗΣ.ppt
473 K Προβολή Λήψη αρχείου
Απερήμωση τλικό.doc Απερήμωση τλικό.doc
4258 K Προβολή Λήψη
http://unescoserron.blogspot.gr/2012/06/blog-post_17.html