Ήρθε η ώρα για δίκαιες τιμές για τους αγρότες και τους καταναλωτές
Ήρθε η ώρα να πάρουμε το περιβάλλον στα σοβαρά
Ήρθε η ώρα για διατροφική κυριαρχία
Ήρθε η ώρα να προσφέρουμε καλή τροφή και καλή γεωργία παντού

Εκκίνηση: Τέλη Αυγούστου 2012 σε διάφορες περιοχές σε όλη την Ευρώπη Τέρμα: 19 Σεπτεμβρίου 2012 στις Βρυξέλλες
Η μοίρα της τροφής μας και των αγροτών μας διαπραγματεύεται στις Βρυξέλλες. Για πρώτη φορά, η μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής γεωργίας θα αποφασιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τις εθνικές κυβερνήσεις.
Είναι ευκαιρία να απαιτήσουμε μια Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) η οποία θα προσφέρει καλή τροφή και καλή γεωργία.

Ήρθε η ώρα για αλλαγή.
Τα τελευταία 50 χρόνια, οι φόροι μας έχουν χρησιμοποιηθεί για να στηρίξουν τη βιομηχανική παραγωγή τροφίμων. Αυτό το γεωργικό μοντέλο απειλεί την ύπαρξη των αγροτών μας στο Βορά και το Νότο. Από τη μια πλευρά δημιουργεί παγκόσμια διατροφική ανασφάλεια και από την άλλη βουνά από απόβλητα τροφίμων. Καταστρέφει το περιβάλλον διότι βασίζεται στην υπέρ-χρήση χημικών λιπασμάτων, επικίνδυνων φυτοφαρμάκων και ορυκτών καυσίμων. Η βιομηχανική κτηνοτροφία εξαρτάται από εισαγόμενες ζωοτροφές σόγιας. Παραβλέπει την ευημερία των ζώων, επιβαρύνει τις κλιματικές αλλαγές και οδηγεί στην ερήμωση της υπαίθρου. Απαιτούμε μια σοβαρή επανεξέταση του διατροφικού και αγροτικού συστήματος.
Η ΚΑΠ πρέπει να αλλάξει, ας βαδίσουμε για την αλλαγή!
Αυτό το καλοκαίρι, αγρότες, πολίτες και νέοι άνθρωποι από όλη την Ευρώπη θα βαδίσουν ως τις Βρυξέλλες, με τα πόδια, με ποδήλατα, ή με τρακτέρ. Θα λάβουν μέρος σε εκδηλώσεις, δράσεις και διαμαρτυρίες κατά μήκος όλης της διαδρομής. Προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει στις Βρυξέλλες στις
19 Σεπτεμβρίου 2012 να απαιτήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση καλή τροφή και καλή γεωργία.
Θέλουμε μια ΚΑΠ που θα:
– Προσφέρει ασφαλείς και σταθερές τιμές, που θα καλύπτουν το κόστος, για τους αγρότες και δίκαιες τιμές για τους καταναλωτές. Εκτιμά τη φυσική, πολιτιστική και μαγειρική κληρονομιά.
– Στηρίζει τα οικογενειακά αγροκτήματα, των νέων και των ηλικιωμένων. Δεν μπορούμε να χάσουμε και άλλους αγρότες!
– Συνδέει άμεσα τις επιδοτήσεις με κριτήρια κοινωνικά, περιβαλλοντικά και για την ευημερία των ζώων. Δημόσια χρήματα για δημόσια αγαθά!
– Αναλαμβάνει παγκόσμια ευθύνη και εξασφαλίζει την αυτάρκεια της Ευρώπης και του Παγκόσμιου Νότοu.
– Μας φέρνει πιο κοντά σε μια πιο πράσινη και βιώσιμη γεωργία και προωθεί αγρό-οικολογικές γεωργικές μεθόδους.
– Ενδυναμώνει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των κοινοτήτων της υπαίθρου.
– Εξασφαλίζει την καλλιέργεια τοπικών πρωτεϊνούχων φυτών, αντί της εισαγωγής σόγιας.
– Μας μεταφέρει προς την διατροφική κυριαρχία.
– Εγγυάται πιο δίκαιη κατανομή ωφελειών ανάμεσα στα παλαιά και τα νέα ευρωπαϊκά κράτη μέλη.
– Απορρίπτει την κερδοσκοπία στα τρόφιμα και θέτει ένα τέλος στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων σε τιμές κάτω τους κόστους παραγωγής.

Μαζί μπορούμε να πετύχουμε αυτές τις αλλαγές!
Για να συμμετάσχετε στην Πορεία για την Καλή Τροφή και Καλή Γεωργία (‚Good Food March’) επικοινωνήστε με τη Stephanie Roth: info@goodfoodmarch.eu +493028482326.
www.goodfoodmarch.eu

Ο Όμιλος Σερρών θα συμμετέχει στην καμπάνια ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της ανακήρυξης από την Unesco της Μεσογειακής Διατροφής στην Αυλη Πολιτιστική Κληρονομιά ,με τους νέους του Club UNESCO Θέλμα Πολουα, Ακη Μακαρά Ηλία Τριανταφύλλου, και τους ευρωπαίους εθελοντές της Πράξις, Ola Grabowska ,Katia Siebert , Rafael Zygula,με την κ. Μαρία Εμμανουηλίδου Msc Mentoring Coaching