Το μήνυμα της Γενικής Διευθύντριας της UNESCΟ Irina Bokova,
Παγκόσμια Ημέρα εκπαιδευτικού 2012
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/teacher-education/world-teachers-day/
http://www.worldteachersday.org/map/main

Η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού σήμερα είναι η μεγάλη ανάγκη πρόσληψης και η ποιότητα.
Με περίπου 1,7 εκατομμύρια νέους εκπαιδευτικούς που απαιτούνται για την επίτευξη καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έως το 2015, η πρόσληψη των νέων εκπαιδευτικών πρέπει να συμβαδίζει με τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης, την επίτευξη ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους, σύμφωνα με τον Στόχο 6, της δράσης του πλαισίου Ντακάρ .
Η UNESCO προτρέπει για περισσότερους και καλύτερους εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς , ώστε οι παιδαγωγικές διαδικασίες να βρίσκονται στην καρδιά της ποιοτικής εκπαίδευσης.
Ομοίως, τα σχολεία πρέπει να υποστηριχθούν ώστε να προσελκύουν καταρτισμένους εκπαιδευτικούς.
Η πρόκληση της ποσότητας πρέπει να πληροί και να διασφαλίζει παράλληλα την ποιότητα και τα ίδια κεφάλαια.
H UNESCO εργάζεται για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και έχει ως στόχο να κινητοποιήσει και να βοηθήσει τα κράτη μέλη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση βιώσιμων εθνικών πολιτικών για το δάσκαλο, αρχική και συνεχή εκπαίδευση, την πρόσληψη, τη διατήρηση, την κατάσταση και τις συνθήκες εργασίας.

Καλούμε την εκπαιδευτική κοινότητα των Σερρών να συμμετέχουν προτρέποντας τους μαθητές να υποστηρίξουν την καμπάνια της UNESCO .
Εμείς θα βραβεύσουμε το καλύτερο μήνυμα που θα στείλουν οι μαθητές και θα διαθέσουμε 3 usb στα 3 καλύτερα μηνύματα,
Το σχολείο μπορεί να στείλει αντίγραφο του μηνύματος που θα στείλει με την e-card και στο serres.fo.unesco@gmail.com
Περισσότερα
http://www.5oct.org/2012/index.php/en/
http://www.5oct.org/2012/index.php/en/send-an-e-card-2?id=143