Οι εθελοντές νέοι του Club Νέων της Unesco Σερρώνσυμμετέχουν στο πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης του Ομίλου που πραγματοποιεί δωρεάν το πανεπιστήμιο του Stanford. Οι συμμετέχοντες είχαν να επιλέξουν μεταξύ των εξής μαθημάτων:

1) Α crash course on creativity by Tina Seeling. Μάθημα στο οποίο διδάσκονται τα κατάλληλα εργαλεία ώστε ο καθένας να καταφέρει να αυξήσει την δημιουργικότητα του και έτσι να μπορέσει να ξεκλειδώσει το μονοπάτι προς την ανακάλυψη νέων δυνατοτήτων του.

2)  Technology Entrepreneurship by Chick Eesly.
Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τις βάσεις της επιχειρηματικότητας με στόχο την ίδρυση δικών τους εταιριών. Ξεκινούν από μια ιδέα και κατευθύνονται στο πως να την πραγματοποιήσουν σε επαγγελματική ευκαιρία με βάση τις υπάρχουσες πηγές τους ώστε να επιτευχθεί η Γρηγόρη και Αποτελεσματική ανάπτυξη.

3) Finance by Kay Giesecke. Στο μάθημα αυτό διδάσκονται οι βάσεις της σύγχρονης οικονομίας και οι πρακτικές τους διαστάσεις, καθώς επίσης και ο τρόπος λειτουργίας των αγορών, οι πιθανοί κίνδυνοι και πως να μετριάσουν και εναλλακτικές δυνατότητες στον πεδίο των οικονομικών δραστηριοτήτων. Όλα αυτά γίνονται κατανοητά με βάση την επεξεργασία μιας πραγματικής ιδέας marketing.

4) Designing a new learning environment by Paul Kim.
Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δημιουργήσουν οι συμμετέχοντες ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο βασισμένο στις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες ώστε να καταστεί η εκπαίδευση πιο παραγωγική, διαδραστικη και διασκεδαστική για τους μαθητές.

5) Startup boards: Advanced entrepreneurship by Clint Korver.
Παρέχεται η κατάλληλη γνώση στους συμμετέχοντες ώστε να επιταχύνουν την εκκίνηση της επιχείρησης μέσω πινάκων καθοδήγησης από συνομήλικους και ειδικούς επί αυτών των ζητημάτων. Με αυτό τον τρόπο μαθαίνουν πως να προστατεύονται από την τέλεση κοινών σφαλμάτων κατά την έναρξη της επιχειρηματικής δράσης.

Ο Όμιλος ενημέρωσε την εκπαιδευτική κοινότητα του ΤΕΙ ‘ώστε να δώσει την δυνατότητα στους φοιτητές του να παρακολουθήσουν δωρεάν θέματα που θα τους βοηθήσουν στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον και φυσικά δωρεάν, όπως και όλους τους νέους που συνεργάζονται μαζί μας εθελοντικά.