Μια μέρα, που είναι η μονάδική  του χρόνου που αφιερώνεται στις συζητήσεις στο οποίο κάθε άτομο θα πρέπει να αισθάνεται ελεύθερο να συμμετέχει, σύμφωνα με τις πεποιθήσεις του ή της.

Πολλές θέσεις, που είναι μονάδα του χώρου μας, γιατί ο κοινός μας στόχος είναι επίσης να ενισχύσει τα επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα όχι μόνο σε ένα σημείο , αλλά σε όλα τα μέρη του κόσμου, αυτό το μεγάλο σπίτι που σας προσκαλούμε να έρθετε και να ανακαλύψετε κάθε χρόνο.

Τέλος, η ενότητα της δράσης, της κοινής δράσης, για να επιβεβαιώσει την πραγματική αξία της φιλοσοφίας, δηλαδή την καθιέρωση του διαλόγου που ποτέ δεν πρέπει να σταματήσει, όταν πρόκειται για ουσιώδη θέματα, και της σκέψης που μας δίνει πίσω ένα μεγάλο μέρος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ανεξαρτήτως των συνθηκών μας.

 Moufida Goucha,
Ο πρώην επικεφαλής της Ανθρώπινης Ασφάλειας, τη δημοκρατία, το τμήμα Φιλοσοφικών και
Διεύθυνση κατά την πρώτη Ημέρα Φιλοσοφίας στο Παγκόσμιο της UNESCO το 2002

Ο Όμιλος Σερρών συμμετέχει με δίωρη εκπομπή αφιερωμένη στην *Ημέρα Φιλοσοφίας 2012 με θέμα  Στις μελλοντικές γενιές* και την συμμετοχή του 3ου Δημοτικού σχολείου Σερρών που θα πραγματοποίηση την φύλαξη μηνυμάτων των μαθητών του για την γενιά του 2062.