Με την έγκρηση του Υπουργείου Παιδείας

Ο Όμιλος Σερρών για UNESCO  θέλει να  πραγματοποιήσει Πανελλήνιο Διαγωνισμό στα σχολεία της Ελλάδος  χρησιμοποιώντας την τεχνολογία , έχοντας θέμα το επιλεγόμενο από τα Ηνωμένα Έθνη και εφαρμοζόμενο από την UNESCO

*Παγκόσμιο Έτος συνεργασίας για το νερό 2013*.

 Τι ζητάμε από τους συμμετέχοντες

*Δημιουργήστε ένα blog με θέμα το *Παγκόσμιο  Έτος Συνεργασίας για το νερό 2013.*

Τι στοχεύει η πρόσκληση

Σκοπός της δημιουργίας του είναι

– Η παρουσίαση του θέματος  στην  τάξη  και πραγματοποίηση δράσεων .

– Η παρουσίαση των θεμάτων που αναρτώνται στο διαδίκτυο στο πλαίσιο του έτους αλλά και της *Ημέρας νερού 2013*. που έχει το ίδιο θέμα ,από όλο τον κόσμο

–  Η παρουσίαση και προώθηση σ άλλα συνεργαζόμενα τοπικά ,περιφερειακά ,αλλά και του εξωτερικού, προώθησης του θέματος του έτους, σχολεία και συνεργαζόμενους φορείς του σχολείου

Επιλογή

–  Η επιλογή θα έχει κριτήριο κατά πόσο μια τάξη προώθησε το θέμα αλλά και δούλεψε στην τάξη, στο σχολείο, στην περιοχή της, στην Ελλάδα, στον κόσμο

–  Η προώθηση της εργασίας της τάξη,  μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα των δράσεων που πραγματοποιούν θα είναι αποδεκτά και θα πριμοδοτηθούν  στην επιλογή

–  Βραβεία θα δοθούν

α) Στην εργασία μιας τάξης

β) Στην εργασία μαθητού που θα ήθελε να κάνει δικό του blog με το θέμα του έτους

Πως θα δοθούν τα  Βραβεία

Στα Δημοτικά

1ο και 2ο θέση   ένα βραβείο

Τάξη 5η 6η

Μαθητές 5ης και 6ης θέση

 Γυμνάσιο ,όλες οι τάξεις

1η και 2α θέση ,  Ένα βραβείο

Μαθητής 1η  και  2α θέση .  Ένα  βραβείο

Λύκειο ,όλες οι τάξεις

1η και 2α θέση   Ένα βραβείο

Μαθητής 1ης και 2α θέση   .Ένα βραβείο

Σ όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης τα βραβεία είναι ίδια

 Το πρώτο

Μια φωτογραφική μηχανή

Στην επιλεγόμενη τάξη και στο επιλεγόμενο μαθητή

 Το Δεύτερο Βραβείο

Ένα USB

Στην τάξη και στον επιλεγόμενο μαθητή

Η επιτροπή αποτελείτε από δημοσιογράφους ,εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς φορείς

Που θα σταλούν

Serres.for.unesco@gmail.com

Τελευταία ημέρα αποστολής  22 Μαρτίου 2013 * Διεθνής Ημέρα νερού

Αποτελέσματα  Πρώτη μέρα επιστροφής από τις διακοπές του Πάσχα

Αποστολή δώρων Mια βδομάδα μετά την αναγγελία στο www.serresforunesco.org

Ο Όμιλος θα ενημερώσει τους βραβευθέντες μέσω των  e-mail που θα έχουν στείλει για  το blog  που δημιούργησαν

Φόρμα αποστολής ΜΟΝΟ στο serres.for.unesco@gmail.com

 Σχολείο

Ταχ Διεύθυνση

Τάξη

Μαθητής

e- mail

BLOG

 http://antiratsismos.blogspot.gr/

τηλεφωνο 6932755008