Τα Boυνά είναι οι  αποθήκες της παγκόσμιας βιοποικιλότητας.

 Τα Όρη είναι το λίκνο και το καταφύγιο της διαφορετικότητας του οργανισμού.

Το ήμισυ του κόσμου
Τα σημαντικότερα σημεία της βιοποικιλότητας συγκεντρώνονται στα βουνά.

Τα Βουνά παρέχουν ζωτικής σημασίας αγαθά και υπηρεσίες  προς όφελος όλης της ανθρωπότητας Είναι σε θέση να υποστηρίξουν  τη βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο, και να οδηγήσουν  τον κόσμο προς μια πιο πράσινη οικονομία. Αλλά  η παροχή των εν λόγω αγαθών και υπηρεσιών βρίσκεται σε κίνδυνο από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Ως κιβωτοί της ζωής, διατηρώντας μεγάλο μέρος της βιοποικιλότητας του πλανήτη, τα βουνά είναι το κλειδί για τη διατήρηση στο μεταβαλλόμενο κόσμο.

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα πραγματοποιήσει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Σερρών για την Διεθνή Ημέρα Βουνών 2012 με τους συνεργαζόμενους φορείς Όμιλο Σερρών για UNESCΟ την ΑΣΤΡΟΠΥΛΗ, την Π.Ε.Δ.ΔΙ.ΦΥ.Π και την ΠΡΑΧΙΣ θα αναφέρετε στις

Απειλές για τη βιοποικιλότητα των Βουνών
Οι επιπτώσεις των ανθρωπίνων δράσεων κυριαρχούν στις μεγάλες ορεινές περιοχές, καθώς και τα αποτελέσματά της είναι συχνά μη αναστρέψιμες. Οι Ανθρώπινες δραστηριότητες επηρεάζουν σημαντικά το κλίμα του πλανήτη και, κατά συνέπεια, των ορεινών οικοσυστημάτων.
Λόγω του υψομέτρου, η κλίση τους και ο προσανατολισμό προς τον ήλιο, είναι εύκολα διαταράσσεται από διακυμάνσεις στο κλίμα. Καθώς ο κόσμος θερμαίνεται, το κλίμα του πλανήτη προκαλεί επίσης τη μετανάστευση των φυτικών και ζωικών ειδών . Δεδομένου ότι όλα τα βουνά στενεύουν με την ανύψωση, περισσότερα είδη θα διαγωνιστούν για την άνω περιοχή και τους περιορισμένους πόρους της. Κατά συνέπεια, σπάνια είδη μπορούν να εξαφανισθούν σε μακροπρόθεσμη βάση.

 Το κύριο πρόβλημα που παρουσιάζεται με την αύξηση της θερμοκρασίας αφορά το ταχύτητα της αλλαγής: συνεχής και αναμενόμενες κλιματικές αλλαγές είναι πολύ πιο γρήγορα από ό, τι η εξέλιξη και η μετανάστευση είναι συνήθως σε θέση να αντιμετωπίσει. Η ανθρώπινη αλληλεπίδραση με τις περιφερειακές και  τα είδη των κλιματικών  οδηγών  έχει διαμορφώσει την ορεινή βιοποικιλότητα για αιώνες. Πολλά παραδοσιακά ορεινά  βοσκοτόπια,  συστήματα, είναι κλασικά παραδείγματα της αειφόρου διαχείρισης. Στις πρόσφατες δεκαετίες, ωστόσο, η εξόρυξη, η εκβιομηχάνιση, η εντατικοποίηση της γεωργίας και του τουρισμού, που επιδεινώθηκε από τον πληθυσμό ανάπτυξη και η διφορούμενη διοίκησης των δικαιωμάτων των  πόρων ,τα δικαιώματα της διοίκησης και διαχείρισης, έχουν όλα οδηγήσει σε πιέσεις στην βιοποικιλότητα που ήταν άγνωστες πριν. Επιπλέον, η φτώχεια έχει προκαλέσει τη μετανάστευση  και ανάγκασε τους αγρότες να χρησιμοποιούν ακατάλληλη γης π.χ. σχετικά με τη διάβρωσηεπιρρεπείς πλαγιές για τη γεωργία, με αποτέλεσμα σημαντική βιοποικιλότητα του εδάφους ή ζημίες σε εύθραυστα οικοσυστήματα του βουνού να χάνετε.Στο πλαίσιο της ημέρας και για τον μήνα Δεκέμβρη οι επισκεπτόμενοι το Μουσείο θα παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Απειλές για τη βιοποικιλότητα των Βουνών

 Για την Ημέρα θα διατεθεί η κάρτα που δημιούργησε προς τιμή των βουνών  η South Georgia Mountains  των νησιών Falkland Islands Philatelic Bureau και θα σταλεί μέσα από τα κοινωνικά μιντια. Οι ευρωπαίοι εθελοντές θα γιορτάσουν την Ημέρα αφιερώνοντας δίωρη εκπομπή στο www.rodonfm.net

 Συντονιστής του προγράμματος ο κ Σταύρος Μερτζεμέκης Αντιπρόεδρο (Π.Ε.Δ.ΔΙ.ΦΥ.Π.), και κ. Κώστας Βαβαλέκας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγατοποιείθεί  και σ όλες τις ημέρες των εορτών  των Χριστουγένων εκτός της 25και 26/12 και 1-1-13 από τους Νέους του Ομίλου Σερρών για UNESCO ,την Θέλμα Πολούα,Ακη Μακαρά ,Παρμενίον Πατιά

Η δράση είναι ενταγμένη στην Δεκαετία της Βιοποικιλότητας 2011-2020 και έχει την αιγίδα του οργανισμού