ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ 2013

World Migratory Bird Day 2013 – “Networking for migratory birds”

      Η επιβίωση των αποδημητικών πουλιών εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των καλά επικοινωνιακών δικτύων των κατοικιών μεταξύ της μεταναστευτικής διαδρομής. Το θέμα για αυτή την παγκόσμια ημέρα είναι  «Η δικτύωση για τα μεταναστευτικά  πουλιά». Δίνεται έμφαση σε δύο οικολογικά δίκτυα, μεταξύ των οργανισμών και των ατόμων και την αμοιβαία σημασία τους για την μακρόχρονη διατήρηση των αποδημητικών πουλιών.

     Το κατάλληλο φυσικό περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας γι’ αυτά τα πουλιά καθώς τα παρέχουν εκτάσεις απαραίτητες για τη σίτιση, την ανάπαυσή και την γονιμοποίησής τους. Αποτελούν βασικές περιοχές μεταξύ των μεταναστευτικών διαδρομών και επιτρέπουν στα αποδημητικά πτηνά να διανύουν μεγάλες αποστάσεις, κάποιες φορές και αποστάσεις χιλιάδων χιλιομέτρων. Ωστόσο, οι ανθρώπινες δραστηριότητες, άμεσες ή έμμεσες,  καταστρέφουν αυτές τις τοποθεσίες μέσω του κατακερματισμού και της υποβάθμισης των οικοτόπων θέτοντας  έτσι μια σοβαρή απειλή για τα είδη που βρίσκονται στην εποχιακή τους μετανάστευση. Αυτές οι δημοφιλείς κατοικίες εξαφανίζονται και μαζί μ’ αυτές και τα δίκτυα που τις συνδέουν. Με μια περιορισμένη πρόσβαση σ’ αυτές τις  τοποθεσίες , τα πουλιά πιθανόν και να μην μπορούν να επιβιώσουν σ’ αυτό το απαιτητικό τους ταξίδι. Συνεπώς, η διαχείριση των οικολογικών δικτύων είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των αποδημητικών πουλιών.

    Το θέμα της δικτύωσης των μεταναστευτικών πουλιών υπερτονίζει την ανάγκη για συνεργασία και δικτύωση μεταξύ των οργανισμών και των ανθρώπων για  να γίνει επιτεύξιμη η διατήρηση των αποδημητικών πουλιών. Τα πτηνά αυτά διασχίζουν πολλά έθνη, ολόκληρες ηπείρους και ωκεανούς. Είναι μια αποτελεσματική στρατηγική διαχείρισης και απαιτεί κοινή δράση με τη μορφή της διεθνούς συνεργασίας. Οι μαζικές δράσεις των κυβερνήσεων, οι οργανώσεις για την προστασία της φύσης, οι επιστήμονες και το ευρύ κοινό είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί η επιβίωση αυτών των αποδημητικών πτηνών.

    Επομένως, η Παγκόσμια Ημέρα των Αποδημητικών Πουλιών ,που ξεκίνησε το 2006, είναι μια ετήσια εορταστική εκστρατεία ευαισθητοποίησης με στόχο να εμπνεύσει την παγκόσμια διατήρηση τόσο των αποδημητικών πτηνών όσο και του φυσικού τους περιβάλλοντος. Η εκστρατεία αυτή διοργανώνεται από τις δυο διεθνείς συνθήκες της άγριας ζωής έχοντας ως διαχειριστές το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, που πρόκειται για τη σύμβαση διατήρησης των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα, και την Αφρικανική- Ευρυασιατική συμφωνία των αποδημητικών υδροβίων πτηνών. Η παγκόσμια αυτή μέρα επίσης υποστηρίζεται και από έναν αναπτυσσόμενο αριθμό συνεταίρων.

Απ όλους τους συμμετέχοντες θα ζητηθεί αφού παρακολουθήσουν  το ειδικό φιλμ της ημέρας να στείλουν το μήνυμα τους  .Θα φωτογραφηθούν μέσα στο Μουσείο για  να σταλεί από εμάς ως μια δυνατή φωνή υποστήριξης


Την ευθύνη του προγράμματος έχει ο Όμιλος Σερρών για UNESCO, η ΠΡΑΞΙΣ η Εθελοντές 2011,το Club Νέων της UNESCO Σερρών .Υποστηρικτές του  είναι οι  εθελοντές Βασιλική Παπαθανασίου, Τατιάνα Αγγελίδου, Ελένη Πισώκα, Βίκη Καψάλη Στέλλα Παπούλια , με τους νέους  Θέλμα Πολούα, Ακη Μακαρά Παρμενίον Πατιά και του Ευρωπαίους εθελοντέςMarion Tillier Umit Gonen. NereaPueyo ,Sanchez, Αndre Castro Martinez, Jitka Bouskova, Erik Pianaμε υποστηρικτή τον  κ Κ Βαβαλέκα.

Χορηγοί επικοινωνίας,

Εφημερίδες Πρόοδος, http://www.serresparatiritis.gr/ www.aposerres.gr,   www.rodonfm.net

 

Χορηγοί επικοινωνίας,
Εφημερίδες Πρόοδος, http://www.serresparatiritis.gr/ www.aposerres.gr,   www.rodonfm.net

  Οι δράσεις  είναι
Με την αιγίδα της,

Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για UNESCO 

 

    Οι δράσεις εντάσσονται, 

 

  -Στην *Δεκαετία της Βιοποικιλότητας 2011-2020
 

 

 

-Στην *Δεκαετία της Ερημοποίησης 2010-2020*