Καλούμε τους νέους 15-30 ετών να παρακολουθήσουν την on line δωρεάν διάσκεψη

που πραγματοποιεί η UNESCΟ για τους νέους

http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=Tackling+youth+unemployment+through+TVET