Περισσότερα από εκατό επιστημονικές εταιρείες, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν ενωθεί για να αφιερώσουν το 2013 ως χρονιά για τα Μαθηματικά του πλανήτη Γη (ΜΡΕ 2013).

Το MPE2013 (Mathematics of Planet Earth ) βρίσκεται υπό την αιγίδα της UNESCO και διοικείται από τους εταίρους της. Οι εταίροι, ως επί το πλείστον επιστημονικά ινστιτούτα, διεθνείς οργανισμοί και ενώσεις  εκπαιδευτικών έχουν δεσμευτεί να οργανώσούν επιστημονικές  δραστηριοτήτες ευαισθητοποίησης σχετικά με το θέμα.

Το θέμα «Μαθηματικά του Πλανήτη Γη» ερμηνεύεται όσο το δυνατόν ευρύτερα. Εκτός από την αλλαγή του κλίματος και τη βιωσιμότητα, περιλαμβάνει γεωφυσική,  οικολογία , επιδημιολογία,  βιοποικιλότητα, καθώς και την παγκόσμια διοργάνωση του πλανήτη από τον άνθρωπο. Τα διάφορα θέματα που έχουν ταξινομηθεί σε τέσσερις τομείς:

Ένας πλανήτης προς ανακάλυψη: ωκεανοί, μετεωρολογία , κλίμα, φυσικοί πόροι, ηλιακά συστήματα

* Ένας πλανήτης στήριξης της ζωής: οικολογία, βιοποικιλότητα, εξέλιξη

* Ένας πλανήτης οργανωμένος από ανθρώπους: πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά  συστήματα. Οργάνωση των δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών. Διαχείριση των πόρων και ενέργεια.

* Ένας πλανήτης σε κίνδυνο: κλιματική αλλαγή,  αειφόρος ανάπτυξη, επιδημίες. Χωροκατακτητικά είδη, φυσικές καταστροφές.

Ο Όμιλος θα συμμετέχει στην 7η Αστροβραδιά με την παρουσίαση της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ Μαθηματικών  http://imaginary.org/exhibition/mathematics-of-planet-earth     και το *Εργαστήρι Μαθηματικών για παιδιά*

Την ευθύνη του προγράμματος έχουν οι Νέοι του Ομίλου  Αλεξία Ματζίρη ,Ακης Μακαρά, Βένια Μπεζεργιάννη