Ο Ομιλος Σερρών για UNESCO σε συνεργασία με την Α/Θμια και Β.Θμια Σερρών

γιόρτασαν την *Ημέρα του εκπαιδευτικού* καλώντας τους  να συμμετέχουν στην ημέρα,

στέλνοντας την δική τους πρόταση ,δράση, στο κάλεσμα της UNESCO, που έκανε σ όλη

την εκπαιδευτική κοινότητα,, σ όλο τον κόσμο.

http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-teachersday-2013/

http://www.worldteachersday.org/map/

Στήριξη των εκπαιδευτικών μέσω της ανοικτής εκπαίδευσης!
Η πρωτοβουλία «Άνοιγμα της εκπαίδευσης» αποβλέπει στην καλύτερη οργάνωση των εκπαιδευτικών μας συστημάτων σε ό, τι αφορά την παιδαγωγική, το περιεχόμενο και τις υποδομές. Η συνδρομή και των τριών αυτών στοιχείων θα φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα.
Επί πλέον, οι δυνατότητες χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία και το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα είναι ακόμη μεγαλύτερες: εναπόκειται στα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να θέσουν ως προτεραιότητα τις υποδομές ΤΠΕ και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών.
Η φιλοδοξία μας είναι τα άτομα κάθε ηλικίας στην Ευρώπη να επωφελούνται από νέες μεθόδους μάθησης, έτσι ώστε οι πολίτες μας να είναι πιο δημιουργικοί, πιο καινοτόμοι, να έχουν πιο επιχειρηματικό πνεύμα και μεγαλύτερες δυνατότητες απασχόλησης.
Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας των Εκπαιδευτικών  5 Οκτωβρίου.