Με την έγκριση 27 Οκτώβρη ως Παγκόσμια Ημέρα για την οπτικοακουστική κληρονομιά, η UNESCO, σε συνεργασία με το Συντονιστικό Συμβούλιο για Οπτικοακουστικά Αρχεία Ενώσεων (ακόλουθες: CCAAA) και άλλα ιδρύματα, συνέβαλε στην αύξηση της προβολής των θεμάτων που διακυβεύονται και να εστιάσει την παγκόσμια προσοχή σχετικά με την ευθραυστότητα αυτής της κληρονομιάς.
Παγκόσμια Ημέρα για την οπτικοακουστική κληρονομιά είναι μια ευκαιρία να προβληματισθούν και να ενεργήσουν, ώστε να κληροδοτήσουμε στις μελλοντικές γενεές τα μέσα να κατανοήσουν την προέλευσή τους.    
     Ιρίνα Μπόκοβα, Γενικός Διευθυντής της UNESCO
© Ina / Michel Lioret, προσφυγών του Στρατηγού de Gaulle, 18 Ιουν 1940
Κάθε χρόνο, τα αρχεία σε όλο τον κόσμο ενώνονται στις 27 Οκτωβρίου για να γιορτάσουν τα οπτικοακουστικά αρχεία με τις δραστηριότητες που όχι μόνο τονίζουν την ευπάθεια αυτής της κληρονομιάς, αλλά και τον εορτασμό της συχνά unheralded εργασίες των θεσμικών οργάνων κληρονομιά που την προστατεύουν. Όλα τα είδη  της οπτικοακουστικής κληρονομιάς του κόσμου είναι σε κίνδυνο. Συνεπώς, η Παγκόσμια Ημέρα για την οπτικοακουστική κληρονομιά και την μνήμη του Παγκόσμιου Προγράμματος, έχουν καταστεί οι δύο βασικές δράσεις για την UNESCO και τον κόσμο για τους επαγγελματίες της διατήρησης τιμή που βοηθούν στην προστασία αυτής της κληρονομιάς για τις μελλοντικές γενιές παρά τις πολλές τεχνικές, πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και άλλους παράγοντες που απειλούν την επιβίωσή της. Η UNESCO ενθαρρύνει τον καθένα, παντού, να ενωθούν μαζί μας στον εορτασμό κάθε  27 Οκτώβρη, αναδεικνύοντας τις πολύτιμες συλλογές τους, έτσι ώστε οι σημερινές και μελλοντικές γενεές να μπορούν να απολαύσουν τους θησαυρούς που είναι η κοινή οπτικοακουστική μας κληρονομιά. http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-day-for-audiovisual-heritage-2013/ Ο Ομιλος πραγματοποίησε ηλεκτρονική καμπάνια μέσα από τα social media -facebook και στο www.rodonfm.net παρουσίασε τους παλαιότερους δίσκους που είχαν τα μέλη μας μέσα από το πρόγραμμα του σ όλη την ημέρα .