«Η επιστήμη προσφέρει πολλές απαντήσεις σε κοινές απειλές και πολλές καινοτομίες που μπορούν να μας βοηθήσουν ν αδράξουμε  κοινές ευκαιρίες», λέει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Ban Ki-moon, στο μήνυμά του, ανακοινώνοντας την έναρξη της Διεθνούς  Εβδομάδας της   Επιστήμης και της Ειρήνης  που ξεκίνησε στις  11 Νοεμ – ΄έως στις 17η. Ο Γενικός Γραμματέας  Ban Ki-moon συνεχίζει για να δηλώσει «… η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσει στην προώθηση της προόδου και της ειρήνης – από την κλιματική αλλαγή ως τη δημόσια υγεία.                                                                                                                  Από την επισιτιστική ασφάλεια στην αποχέτευση.                                                                                                                                                                                                   Από τον αφοπλισμό στην ετοιμότητα  της αντιμετώπισης των καταστροφών …” Ενώ η επιστήμη και η τεχνολογία μπορεί να κάνει αναμφισβήτητα θετικό αντίκτυπο στον κόσμο μας, ο Γενικός Γραμματέας  Ban Ki-moon πιστεύει ότι η πρόκληση έγκειται στην αύξηση της πρόσβασης σε πόρους που ενθαρρύνουν την καινοτομία. “Πολύ συχνά οι φορείς χάραξης πολιτικής δεν γνωρίζουν τις λύσεις που η σύγχρονη επιστήμη και η τεχνολογία μπορεί να φέρει στις σημερινές προκλήσεις. Και πάρα πολύ στον κόσμο παραμένουν  αποκομμένοι από την επιστημονική πρόοδο.                                                                                                Ένα βασικό πρόβλημα είναι η προώθηση της «υπέρ των φτωχών” έρευνα που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των φτωχότερων και πιο ευάλωτων ανθρώπων του κόσμου, όπως η μικρής κλίμακας αγρότες. Άλλες  επιταγές περιλαμβάνουν το κλείσιμο του ψηφιακού χάσματος στην πρόσβαση στην τεχνολογία της πληροφορίας και την επέκταση της εκπαίδευσης για την καλύτερη κατάρτιση νέων ανθρώπων για τις θέσεις εργασίας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών.                                                                                                         Οι προσπάθειες αυτές είναι ζωτικής σημασίας για την επιτάχυνση της εργασίας μας για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας και τον καθορισμό ένα τολμηρό όραμα ανάπτυξης για την περίοδο μετά το 2015. ” Ο Ομιλος συμμετέχει στην Εβδομάδα προωθώντας το θέμα της μέρας μέσα από τα social Media  και το www.ronfm.net . Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ .

http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-science-day-for-peace-and-development/world-science-day-2013/