Στην  δεύτερη και τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα θα δούμε πρωτοφανή ανάπτυξη στις πόλεις, καθώς ο κόσμος θα μετατραπεί από το 50% των αστικών πόλεων σήμερα στο 70%  σε λίγο περισσότερο από μία γενιά. Αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα,είναι  μια συνεργατική, βιώσιμη προσέγγιση .Είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση αυτής της  ταχείας αστικοποίηση.Το World Urban με την  εκστρατεία του  παρέχει την αναγκαία υποδομή για τέτοιου είδους συνεργασία.Συντονίζεται από το UN-Habitat, αλλά ανήκει και καθοδηγείται από έναν μακρύ κατάλογο των δεσμευμένων εταίρων που προσπαθεί  η εκστρατεία να είναι η ευκαιρία μας να γίνει μέρος της αστικής λύσης.Δουλεύοντας μαζί, αστικές κοινότητες – εκείνα που ζουν και εργάζονται σε πόλεις και κωμοπόλεις, καθώς και εκείνους που έχουν αντίκτυπο στην ανάπτυξη – ρυθμίζοντας τα  προηγούμενα, δημιουργώντας  ανάπτυξη εργαλείων και προσφέροντας  επιλογές πολιτικής για την επίτευξη ανθεκτικών και βιώσιμων  αστικές κοινότητες με τη συμμετοχή των εταίρων σε ένα παγκόσμιο κίνημα δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς τομείς σε όλο τον κόσμο.

Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στις   κατευθυντήριες γραμμές της εκστρατείας για την Παγκόσμια Αστική πόλη.

Ο Ομιλος Σερρών για UNESCCO  συμμετέχει στην προσπάθεια αυτή συμβάλλοντας στην πόλη μας με δράσεις ευαισθητοποίησης συνεργαζόμενοι με φορείς της πόλης μας για μια καλλίτερη βιώσιμη  πόλη με την υποστήριξη της World Urban