Η Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας γιορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Πέμπτη του Νοεμβρίου.
Ο εορτασμός αυτής της  ημέρα μετά από το κλείσιμο της 37ης συνόδου της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO 2013 ,  θα είναι μια μοναδική ευκαιρία να προβληματιστούμε σχετικά με τη μεγαλύτερη σύγχρονη πρόκληση, στην οποία η UNESCO και ολόκληρο το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών επιδιώκει να ανταποκριθεί, και συγκεκριμένα: την οικοδόμηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς για ένα βιώσιμο πλανήτη.

Η Παγκόσμια Ημέρας Φιλοσοφίας θα είναι μια ευκαιρία για να οργανωθούν  σε όλες τις ηπείρους, διάφορες εκδηλώσεις με γενικό θέμα            * 2013 Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας “κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, Βιώσιμος Πλανήτης”. .

Θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες , να μοιραστούν πληθώρα απόψεων και εμπειριών, με πλήρη σεβασμό της πολιτιστικής πολυμορφίας στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι.Ο  εορτασμός θα σηματοδοτηθεί από τη διοργάνωση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με το θέμα της ημέρας – «Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, Βιώσιμος Πλανήτης ”

Το θέμα έχει άμεση σχέση  στην καρδιά των δημόσιων συζητήσεων σε όλο τον κόσμο και στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών:                                         Οι αυξανόμενες ανισότητες μεταξύ πλουσίων και φτωχών στο εσωτερικό πολλών χωρών και μεταξύ των χωρών και της αειφόρου ανάπτυξης.Οι συμμετέχοντες στο στρογγυλό τραπέζι θα συζητήσουν , έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, του αποκλεισμού και την ένταξη σε διαφορετικές κοινωνίες, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την ευπάθεια των διαφόρων ομάδων – συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των παιδιών, των νέων, των ατόμων με αναπηρίες, των μειονοτήτων, των αυτόχθονων πληθυσμών, μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας – και οι διασυνδέσεις μεταξύ αυτών των ζητημάτων και της αειφόρου ανάπτυξη. Μαζί, θα διερευνηθούν  ερωτήματα όπως: είναι ηθική ή ηθικές αρχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις δημόσιες πολιτικές που αποσκοπούν στην καταπολέμηση του αποκλεισμού και την οικοδόμηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς εκεί; Αν υπάρχουν τέτοιες αρχές, πώς μπορεί η φιλοσοφία συμβάλλουν στον εντοπισμό τους;

 Στις 26 Νοεμβρίου, η UNESCO θα διοργανώσει μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης ,η οποία θα συζητήσει, από τη φιλοσοφική και ηθική άποψη, θέματα που σχετίζονται με το νέο ρόλο του ανθρώπου ως μια δύναμη της φύσης, η οποία έχει ωθήσει τη Γη σε μια νέα γεωλογική εποχή ‘όπως αναφέρεται από τους επιστήμονες 

Στις 26 και 27 Νοεμβρίου, η UNESCO  θα αποτίσει φόρο τιμής, σε ένα από τους  μεγαλύτερους Γάλλους φιλόσοφους του εικοστού αιώνα, με την ευκαιρία του εορτασμού των εκατό χρόνων από του γέννηση του  με τη συμμετοχή φιλοσόφων οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι εμπειρογνώμονες στις εργασίες του  Paul Ricoeur.

Ο Ομιλος στο www. rodonfm.net θα προβάλει την ημέρα με τα σποτ που δημιούργησαν οι Ευρωπαίοι εθελοντές με το θέμα της ημέρας

http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/social-and-human-sciences-events/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=27213&cHash=152a82979b