Το ( IYFF ) στοχεύει να αυξήσει το προφίλ της οικογενειακής γεωργίας και των μικροκαλλιεργητών γεωργών , εστιάζοντας την προσοχή του κόσμου για το σημαντικό ρόλο της στον αγώνα για την εξάλειψη της πείνας και της φτώχειας , την παροχή επισιτιστικής ασφάλειας και διατροφής , την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης , τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος , και την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης , ιδίως σε αγροτικές  περιοχές .

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ οικογενειακή γεωργία ;

Η οικογενειακή  γεωργια διατηρεί τα παραδοσιακά τρόφιμα , συμβάλλοντας παράλληλα στην  ισορροπημένη διατροφή και τη διασφάλιση της κόσμο αγρο-βιοποικιλότητας και την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων .                                                                                            Οικογένεια και μικρής κλίμακας γεωργία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παγκόσμια  επισιτιστική ασφάλεια .Η  Οικογενειακή γεωργία αντιπροσωπεύει τηνδυνατότητα  για την τόνωση των τοπικών οικονομιών , ειδικά όταν συνδυάζεται με ειδικά πολιτικές που στοχεύουν στην κοινωνική προστασία και ευημερία των κοινοτήτων .

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ;

Οι οικογενειακές γεωργικές εργασίες περιλαμβάνει όλα όσα  βασίζονται στην οικογένειακή  γεωργική  δραστηριοτήτα , και συνδέεται με αρκετούς τομείς της αγροτικής ανάπτυξης . Οικογενειακή γεωργία είναι ένα μέσο για την οργάνωση της γεωργίας, της δασοκομίας , αλιείας , κτηνοτροφία και την υδατοκαλλιέργεια η οποία διαχειρίζεται και λειτουργεί από μια οικογένεια και κυρίως εξαρτώνται από την οικογενειακή εργασία,συμπεριλαμβανομένων   των γυναικών και των ανδρών .Τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις αναπτυγμένες χώρες , η οικογένειακή  γεωργία είναι η κύρια μορφή της γεωργίας ο τομέας της παραγωγής τροφίμων .

Σε εθνικό επίπεδο , υπάρχουν μια σειρά από παράγοντες που είναι το κλειδί για την επιτυχή ανάπτυξη  της οικογενειακής γεωργίας , όπως : αγρο – οικολογικές συνθήκες και τα τοπικά χαρακτηριστικά , περιβαλλοντικής πολιτικής ,πρόσβαση στις αγορές , πρόσβαση στη γη και τους φυσικούς  πόρους , πρόσβαση στην τεχνολογία και την επέκταση υπηρεσιών πρόσβαση στη χρηματοδότηση , δημογραφικές , οικονομική και κοινωνικό – πολιτιστικές συνθήκες , διαθεσιμότητα εξειδικευμένων εκπαίδευσης , μεταξύ άλλων .

Η Οικογενειακή γεωργία διαδραματίζει σημαντικό κοινωνικό- οικονομικές , περιβαλλοντικό και  πολιτιστικό ρόλο .

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ

1 . Στήριξη της ανάπτυξης της γεωργίας,  περιβαλλοντικών και κοινωνικών πολιτικών που ευνοούν την  βιώσιμη οικογενειακή γεωργία                                                                                                                                                    

  2 . Αύξηση της γνώσης , την επικοινωνία και  ευαισθητοποίηση του κοινού

 3 .Να  επιτευχθεί καλύτερη κατανόηση της οικογενειακής γεωργίας και της  ανάγκες της  , τις δυνατότητες και τους περιορισμούς και να εξασφαλίσουν  τεχνική υποστήριξη

4 . Δημιουργία συνεργιών για την αειφορία

Διάρκεια προγράμματος 28-2-14 Είσοδος ελεύθερη

*Οι δράσεις του Μουσείου  υποστηρίζονται από τους εθελοντές φορείς :

Τον  Όμιλο Σερρών για UNESCO, την ΠΡΑΞΙΣ . το Club Νέων της UNESCO Σερρών ,την Αστροπύλη. Υποστηρικτές του είναι οι εθελοντές Βασιλική Παπαθανασίου, Τατιάνα Αγγελίδου, Ελένη Πισώκα, Στέλλα Παπούλια, Αλεξία Ματζίρη, με τους νέους Θέλμα Πολούα, Ακη Μακαρά Παρμενίων Πατιά ,Ανδρέας Καμελίδη,Χρύσα Βασιλακάκη,Χαράλαμπος Δαυίδ,  Δημήτρη Χατζημιχαηλίδη Δασοπόνος Νικόλαος Παπανικολάου Γεωπόνος και του Ευρωπαίους εθελοντές Julia Reiner,Francesco Garello,Marta Romero,Marc Henin,Vitor Costa,με υποστηρικτή τον κ Κ ΒαΒαλέκα Χορηγοί  επικοινωνίας, Εφημερίδες Πρόοδος, http://www.serresparatiritis.gr  /  www.aposerres.gr,  www.rodonfm.net   www.e-simerini.com 

Με την αιγίδα της
 
 
 Και στην *Δεκαετία της Ερημοποίησης 2010-2020