Στο πλαίσιο των συνεργασιών για την εκπόνηση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Ομίλου Σερρών για UNESCO  *ΓΚΑΝΤΙ: Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΖΕΙ*, η κ. Κρυσταλία Κεραμιδά έχει κληθεί να συμμετάσχει διαδικτυακά στην ημερίδα « Η φιλοσοφία του Γκάντι στον 21ο  αιώνα», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014 στο Ινστιτούτο «PalasAthena» στην Βραζιλία (http://www.palasathena.org.br).