Του Δημήτρη Γούλα, Γεωπόνου

  Οικογενειακή γεωργία είναι ένα μέσο για την οργάνωση της γεωργίας, της δασοκομίας, της αλιείας, της κτηνοτροφικής παραγωγής και της υδατοκαλλιέργειας η οποία διαχειρίζεται και λειτουργεί από μια οικογένεια και κυρίως εξαρτάται από την οικογενειακή εργασία. Τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις αναπτυγμένες χώρες όπως η Ελλάδα, η οικογενειακή  γεωργία είναι η κύρια μορφή της γεωργίας και παίζει ένα κυρίαρχο ρόλο στον τομέα της παραγωγής τροφίμων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής ένωσης ο τομέας της παραγωγής τροφίμων είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο σημαντικούς τομείς της μεταποίησης στην Ευρώπη και έχει ένα ετήσιο κύκλο εργασιών 917 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ευρωπαϊκή ένωση των 27 κρατών μελών. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων στον τομέα των τροφίμων είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
 Στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης και των συντριπτικών ποσοστών ανεργίας οι αρχές και η πρακτική της οικογενειακής γεωργίας έρχονται να παίξουν ένα ρόλο ο οποίος μπορεί να οδηγήσει στην μείωση των ποσοστών ανεργίας, στην απελευθέρωση της δημιουργικότητας των νέων ανθρώπων και τελικά στην οικονομική ανάπτυξη. Σήμερα στο χώρο παραγωγής τροφίμων διεξάγεται μια μάχη μεταξύ των γιγαντιαίων πολυεθνικών κολοσσών και των μικρών οικογενειακών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι μεγάλη ανάγκη να στηριχτούν από όλους μας οι μικρές οικογενειακές αγροτικές μονάδες. Αυτό έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό στην υπόλοιπη Ευρώπη όπου οι μικρές κάθετες οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις παράγουν υψηλής ποιότητας και θρεπτικής αξίας προϊόντα με σεβασμό στο περιβάλλον και με σεβασμό στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών προσφέροντας το δίπτυχο υψηλή ποιότητα και λογικές τιμές. Δυστυχώς αυτή της στιγμή στην Ελλάδα παρατηρείται το φαινόμενο της γιγάντωσης αγροτικών εταιρειών παραγωγής τροφίμων βιομηχανικής κλίμακας (και κατά βάση χαμηλής ποιότητας) και της εκμηδένισης των μικρών οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες κατά βάση αποτελούνται από μεγάλης ηλικίας παραγωγούς με παρωχημένα μέσα παραγωγής, έλλειψη γνώσεων και απουσία προσαρμοστικότητας. Στα πλαίσια αυτά η έμπρακτη στήριξη της οικογενειακής γεωργίας μπορεί να προσφέρει μόνο θετικά σε όλους μας καθώς αποτελεί ένα μέσο δημιουργίας θέσεων εργασίας, παραγωγής υψηλής ποιότητας προϊόντων, κατανάλωσης τους σε λογικές τιμές και οικονομικής ευημερίας σε τοπικό επίπεδο.
 Στα πλαίσια αυτά η UNESCO Σερρών συμμετέχει στο πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την ενημέρωση σχετικά με το τι είναι η οικογενειακή γεωργία, πως μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής τόσο των αγροτικών όσο και των αστικών πληθυσμών και πως μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας και ποιότητας και η κατανάλωση τους σε λογικές τιμές με τελικό στόχο την επίτευξη της παραγωγής τροφίμων βάση του συστήματος της αειφόρου γεωργίας με σεβασμό στο τρίπτυχο παραγωγός-καταναλωτής-περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτά το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στα ακόλουθα
1.   Διάδοση/ενημέρωση για το τι είναι η οικογενειακή γεωργία και πως μπορεί να επηρεάσει θετικά την ποιότητα ζωής τόσο των αγροτικών όσο και των αστικών πληθυσμών
2.   Ενημέρωση σε ποιους τομείς αγροτικής παραγωγής μπορούμε σήμερα να στήσουμε βιώσιμες οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις
3.   Τεχνική στήριξη ώστε κατά βάση οι νέοι άνεργοι συμπολίτες μας να ξεκινήσουν μια βιώσιμη οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση
4.   Ενημέρωση για το μάρκετινγκ των αγροτικών προϊόντων παραγωγής οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
5.   Συγκρότηση ομάδων συνεργασίας οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων με κοινό σκοπό την επίλυση προβλημάτων παραγωγής και διάθεσης αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους
6.   Ενημέρωση των καταναλωτών για τα θρεπτικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά πλεονεκτήματα από την κατανάλωση προϊόντων προέλευσης οικογενειακών αγροτικών εκμεταλλεύσεων
7.   Συναντήσεις/ενημερώσεις από επιτυχημένα μοντέλα οικογενειακής γεωργίας ανά την Ελλάδα
8.   Δημιουργία και προώθηση τοπικού/σερραϊκού branding υψηλής ποιότητας αγροτικών προϊόντων
9.   Προώθηση καλλιέργειας τοπικών ποικιλιών στα πλαίσια της βιολογικής γεωργίας
Στα πλαίσια του ανοιχτού διαλόγου μας με τους Σερραίους πολίτες αναμένουμε νέες προτάσεις και ιδέες ώστε όλοι μαζί να προχωρήσουμε στην ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής και της οικονομικής ζωής σε τοπικό επίπεδο  και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας.
 Για το πρόγραμμα «Οικογενειακή Γεωργία» της UNESCO  Σερρών
Δημήτρης Γούλας
Γεωπόνος M.Sc.
Τηλ: 6983796680