Ανοικτή Εκπαίδευση είναι, στον πυρήνα της, για την ελεύθερη και ανοιχτή ανταλλαγή. Δωρεάν, που σημαίνει κανένα κόστος, και ανοιχτή, η οποία αναφέρεται στη χρήση των νομικών μέσων (ανοικτές άδειες) που επιτρέπουν σε όλους να επαναχρησιμοποιούν και να τροποποιήσετε εκπαιδευτικών πόρων. Ελεύθερη και ανοιχτή ανταλλαγή αυξάνει την πρόσβαση στην εκπαίδευση και τη γνώση για όλους, παντού, όλη την ώρα. Επιτρέπει στους ανθρώπους να κάνουν αλλαγές σε υλικά ή να συνδυάσουν τους πόρους για να χτίσει κάτι νέο. Ανοικτή Εκπαίδευση περιλαμβάνει τις κοινότητες ελεύθερη και ανοικτή μάθηση, εκπαιδευτικά δίκτυα, υλικού διδασκαλίας και μάθησης, ανοικτά εγχειρίδια, τα ανοικτά δεδομένα, ανοικτή υποτροφία, open source εκπαιδευτικά εργαλεία και πολλά άλλα. Ανοικτή Εκπαίδευση δίνει στους ανθρώπους την πρόσβαση στη γνώση, παρέχει πλατφόρμες για την κοινή χρήση, επιτρέπει την καινοτομία, και συνδέει τις κοινότητες των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών σε όλο τον κόσμο.

Η ιδέα της ελεύθερης και ανοικτής κοινής χρήσης στον τομέα της εκπαίδευσης δεν είναι κάτι καινούργιο. Στην πραγματικότητα, η διανομή είναι ίσως το πιο βασικό χαρακτηριστικό της εκπαίδευσης: εκπαίδευση μοιράζονται τις γνώσεις, τις ιδέες και πληροφορίες με άλλους, κατά την οποία οι νέες γνώσεις, δεξιότητες, ιδέες και κατανόηση μπορεί να κατασκευαστεί. Ανοικτή Εκπαίδευση επιδιώκει την αύξηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών, εκμεταλλευόμενοι τη δύναμη του διαδικτύου, που επιτρέπει την ταχεία και ουσιαστικά ελεύθερη διάδοση, και επιτρέπει σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να έχει πρόσβαση στη γνώση, τη σύνδεση και να συνεργάζονται. Ανοιχτό είναι το κλειδί? Ανοιχτό επιτρέπει όχι μόνο την πρόσβαση, αλλά και την ελευθερία να τροποποιήσετε και να χρησιμοποιήσετε υλικό, οι πληροφορίες και τα δίκτυα, ώστε η εκπαίδευση μπορεί να είναι εξατομικευμένη σε μεμονωμένους χρήστες ή υφασμένα από κοινού νέους τρόπους για διαφορετικά ακροατήρια, μικρών και μεγάλων.

Γιατί είναι σημαντική η Ανοικτή Εκπαίδευση;
Οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν. Με την παροχή ελεύθερης πρόσβασης στην εκπαίδευση και τη γνώση, θα συμβάλει στη δημιουργία ενός κόσμου όπου οι άνθρωποι μπορούν να εκπληρώσουν αυτή την επιθυμία. Οι μαθητές μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες, απόψεις και υλικά για να τους βοηθήσουν να επιτύχουν. Οι εργαζόμενοι μπορούν να μάθουν πράγματα που θα τους βοηθήσουν στην εργασία. Σχολή μπορεί να αντλήσει πόρους από όλο τον κόσμο. Οι ερευνητές μπορούν να μοιραστούν δεδομένα και την ανάπτυξη νέων δικτύων. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν νέους τρόπους για να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν. Οι άνθρωποι μπορούν να συνδεθούν με τους άλλους που διαφορετικά δεν θα συναντηθούν, να ανταλλάξουν ιδέες και πληροφορίες. Τα υλικά μπορεί να μεταφραστεί, αναμιγνύονται μαζί, να σπάσει χώρια και ανοιχτά από κοινού και πάλι, την αύξηση της πρόσβασης και καλώντας νέες προσεγγίσεις. Ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση εκπαιδευτικό υλικό, επιστημονικά άρθρα, και υποστηρικτικών κοινοτήτων μάθησης ανά πάσα στιγμή θέλουν. Η εκπαίδευση είναι διαθέσιμη, προσιτή, τροποποιήσιμους και δωρεάν.

Τι είναι το Open Education Week;
Στόχος Open Week Παιδείας είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για το ελεύθερο και ανοικτό εκπαιδευτικές ευκαιρίες που υπάρχουν για τον καθένα, παντού, τώρα. Θέλουμε να τονίσει πόσο ανοικτή εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να πετύχουν τους στόχους τους στον τομέα της εκπαίδευσης, αν αυτό είναι να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις για την εργασία, την υποστήριξη επίσημες μελέτες, μαθαίνω κάτι καινούριο για προσωπικό συμφέρον, ή ψάχνει για πρόσθετη διδακτική πόρους.

Ποιος συμβάλλει στην Ανοίξτε Εβδομάδα Παιδείας;
Open Week Εκπαίδευση συντονίζεται από το OpenCourseWare Consortium , μια ένωση των εκατοντάδων των θεσμικών οργάνων και οργανισμών σε όλο τον κόσμο που έχουν δεσμευτεί για τα ιδανικά της ανοιχτής εκπαίδευσης. Πανεπιστήμια, κολέγια, σχολεία και οργανισμούς από όλο τον κόσμο έχουν έρθει μαζί για να επιδείξει ό, τι κάνουν για να κάνουν την εκπαίδευση πιο ανοικτή, ελεύθερη και διαθέσιμη σε όλους.

Μάθετε περισσότερα
Ελέγξτε το βίντεο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα ανοικτά εκπαίδευση και γιατί είναι σημαντικό να κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Στη συνέχεια, βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει, και να εξερευνήσετε. Μπείτε σε ένα σεμινάριο , να δούμε τι έργα βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλο τον κόσμο, ή να παρακολουθήσετε ένα live event. Μπορείτε να τιτίβισμα μια ερώτηση ή σχόλιο (# openeducationwk), ή επικοινωνήστε μαζί μας στο info@openeducationweek.org
Ο Ομιλος Σερρών για UNESCΟ προωθεί την ανοικτή εκπαίδευση με τακτικές συναντήσεις,ώστε να γνωρίσουν όσο περισσότεροι την δυνατότητα εξέλιξης του ανθρώπου μέσα από το Δια βίου εκπαίδευση.Ειδική εκπομπή αφιερώνεται μέσα από το www.rodonfm.net