Το Καλοκαιρινό θα επικεντρωθεί στην οικογενειακή ορεινή γεωργία!
03/18/2014
Ο Ομιλος Σερρών για UNESCO ως μέλος του Mountain Partnership σας ενημερώνει για το Summer course που θα πραγματοποιηθεί
Τον Ιούλιο στο Orme της Ιταλίας, με το Διεθνές Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο διαχείριση των ορεινών περιοχών (IPROMO).Θα εστιαστεί στην αειφόρο γεωργία στις ορεινές περιοχές στο σεβασμό του Διεθνούς Έτους της οικογενειακής γεωργίας, καθώς το 2014 έχει ανακηρυχθεί από τα Ηνωμένα Έθνη Γενική Συνέλευση. Η δεκαήμερη τεχνική και επιστημονική πορεία θα παράσχει μια επισκόπηση της μικρής κλίμακας γεωργίας σε βουνά. Η ορεινή γεωργία είναι σε μεγάλο βαθμό οικογενειακής γεωργίας. Περίπου 30 στελέχη, ερευνητές και τεχνικοί από όλο τον κόσμο, οι περισσότεροι από τους οποίους ανήκουν στην Βουνό εταιρικής σχέσης (MP), θα λάβουν μέρος. Τώρα, για έβδομη συνεχή χρονιά, η IPROMO, διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο του Τορίνο και της Γραμματείας MP, θα εξετάσει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της οικογενειακής ορεινή γεωργία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα τοπικά προϊόντα με μια εκδρομή στην Κοιλάδα της Αόστα (σε συνεργασία με το Institut Régional Agricole), όπου οι συμμετέχοντες θα δείτε την πραγματική ορεινή γεωργία τις επιχειρήσεις τους σε δράση. Οι επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών και των ακραίων φαινομένων στην ορεινή γεωργία θα πρέπει να καλύπτονται και οι ομάδες εργασίας θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν δίκτυα ερευνητών / τεχνικών. “Αυτή η ετήσια πορεία οδήγησε στην ανάπτυξη ενός δικτύου SMD επαγγελματίες που κρατούν στα αγγίξουν και να εργαστούμε μαζί », λέει Rosalaura Romeo, MP Πρόγραμμα Γραμματεία Officer. Διαβάστε περισσότερα http://www.mountainpartnership.org/news/news-detail/en/c/217124/