Στις 28-3-14 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Ομίλων και Κέντρων UNESCO.
Θέματα Απολογισμός Διοικητικός και Οικονομικός έτους 2013-2014 και προγραμματισμός.