Ο αθλητισμός αποτελεί ουσιαστική μορφή ανθρώπινης έκφρασης, η οποία μπορεί να ενισχύσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ενίσχυση των κοινωνιών στο σύνολό τους. Αυτός είναι ο λόγος που ο αθλητισμός είναι τόσο σημαντικό για το έργο της UNESCO για την οικοδόμηση της ειρήνης και να θέσει τα θεμέλια για την αειφόρο ανάπτυξη.
Sport ενσωματώνει το καλύτερο από τις τιμές όλων των γυναικών και των ανδρών μοιραστείτε – ας αξιοποιήσει αυτή τη δύναμη, να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον για όλους

Ιρίνα Μπόκοβα
Γενική Διευθύντρια της UNESCO

Σε αυτή την πρώτη Διεθνή Ημέρα της Αθλητισμό για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη, γιορτάζουμε τη δύναμη του αθλητισμού για να φέρει ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες μαζί γύρω από κοινές αξίες, θέτουμε μια σημαία για τη σημασία του αθλητισμού σε υγιείς ζωές και ανθεκτικές κοινωνίες, και να επισημάνει τα βασικά του αθλητισμού ρόλο για την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη χειραφέτηση των νέων.
Αυτά ήταν τα μηνύματα της Διάσκεψης του 5ου UNESCO World Υπουργών Αθλητισμού, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο στο Βερολίνο, Γερμανία – η οποία υπογράμμισε τον αθλητισμό ως μια δύναμη για την κοινωνική ένταξη και ως πλατφόρμα για τη διδασκαλία των δεξιοτήτων και τις αξίες όλες οι κοινωνίες χρειάζονται σήμερα, να ξεπεράσουν τις ανισότητες και να αμφισβητήσει όλες τις μορφές διακρίσεων με βάση της ισότητας και της ευγενούς άμιλλας.
Ο αθλητισμός δεν ήταν ποτέ τόσο παγκόσμια και διαμεσολαβηθεί, αλλά εμείς πρέπει να υποστηρίζουν κάθε κοινωνία για την αξιοποίηση του αθλητισμού ως δομικό στοιχείο για την ειρήνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό απαιτεί αποτελεσματικές πολιτικές και προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τον αθλητισμό και τη φυσική αγωγή για όλους.

UNESCO ενεργεί σε όλους τους τομείς για να αξιοποιήσει τη δύναμη του αθλητισμού – με την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων στην εκπαίδευση, με την ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου, με την προώθηση της ισότητας των φύλων, και δουλεύοντας για να συμμετάσχουν περιθωριοποιημένες ομάδες σε ένα κοινό πεδίο δράσης.