Πραγματοποιήθηκε η Εκλογική Γενική Συνέλευση του Ομίλου για την περίοδο 2014-2016 στις 7-4-2014
Το νέο διοικητικό Συμβούλιο είναι:

– Πρόεδρος Αικατερίνη Εμμανουηλίδου
– Αντιπρόεδρος Γιάννης Πέτκογλου
– Αντιπρόεδρος Πέτρος Παπάζογλου
– Αντιπρόεδρος: Λογοθετίδης Σταύρος
– Γεν. Γραμματέας: Πέτρος Δασκαλόπουλος
– Ταμίας Άννα Αλευρά
– Έφορος Θεοδωρίδου Μυροφόρα
– Έφορος Περιβάλλοντος Κυριάκος Σκορδάς
– Έφορος Νέων του Ομίλου Μαρία Χατζηδημιτρίου