“Ασφάλεια για υγεία κατά τη χρήση των χημικών προϊόντων στην εργασία”
Η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία είναι μια ετήσια διεθνή εκστρατεία για την προώθηση της ασφαλούς, υγιούς και αξιοπρεπούς εργασίας.
28 Απριλίου εχει επίσης συνδεθεί με τον εορτασμό του συνδικαλιστικού κινήματος στον κόσμο για τα θύματα των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία σκιαγραφεί την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις επαγγελματικές ασθένειες και παρουσιάζει προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού ελλείμματος της Αξιοπρεπούς Εργασίας.
Γιατί είναι οι χημικές ουσίες σημαντική στον εργασιακό χώρο και πέρα;
Οι χημικές ουσίες είναι το κλειδί για την υγιή διαβίωση και τη σύγχρονη άνεση. Κυμαίνονται από τα φυτοφάρμακα που βελτιώνουν την έκταση και την ποιότητα της παραγωγής τροφίμων, για τα φαρμακευτικά προϊόντα που θεραπεύουν ασθένειες, και τα προϊόντα καθαρισμού που συμβάλουν στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών υγιεινής. Οι χημικές ουσίες είναι επίσης ζωτικής σημασίας σε πολλές βιομηχανικές διαδικασίες για την ανάπτυξη προϊόντων που είναι σημαντικά για την παγκόσμια πρότυπα διαβίωσης. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να αγωνίζονται για να αντιμετωπίσουν τον έλεγχο στις έκθεσης σε αυτές τις χημικές ουσίες στο χώρο εργασίας, καθώς και τον περιορισμό των εκπομπών στο περιβάλλον.
Τι είναι μια χημική ουσία;
• Σύμφωνα με τη Σύμβαση της ΔΟΕ για την ασφάλεια στη χρήση των χημικών προϊόντων στην εργασία, 1990 (αρ. 170), ο όρος «χημικά» αναφέρεται σε χημικά στοιχεία και οι ενώσεις και τα μίγματα τους, είτε φυσικό ή συνθετικό, όπως αυτά που λαμβάνονται μέσω των διαδικασιών παραγωγής.
• Επικίνδυνες χημικές ουσίες ταξινομούνται ανάλογα με το είδος και το βαθμό των εγγενών κινδύνων για την υγεία και τη σωματική τους. Οι επικίνδυνες ιδιότητες των μιγμάτων που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα χημικά προσδιορίζεται από εκτιμήσεις που βασίζονται στις εγγενείς κινδύνους των χημικών τους συστατικών.
Ο Ομιλος συμμετέχει προωθώντας μέσα από τα social mediaτην ημέρα και παρουσίαση του θέματος από το www.rodonfm.net στην εκπομπή της κ Αννας Αλευρά http://www.ilo.org/safework/info/video/lang–en/index.htm