Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες την Παρασκευή 25 Απριλίου η 2η συνάντηση εργασίας των εταίρων του Έργου: «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES». Τη συνάντηση συγκάλεσε ο Όμιλος Unesco Σερρών ως εταίρος του έργου και μετείχαν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων εταίρων με στόχο το συντονισμό των επόμενων δράσεων και του σχετικού χρονοδιαγράμματος. Η Πρόεδρος του Ομίλου Unesco Σερρών κ. Καίτη Εμμανουηλίδου υποδέχθηκε τους εταίρους και τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους, δωρίζοντάς τους προωθητικό υλικό για το Νομό Σερρών.
Ευχαριστούμε θερμά το Τμήμα Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών για τη διάθεση του προωθητικού υλικού για το Νομό Σερρών, καθώς και το ξενοδοχείο Elpida Resort & Spa για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας συνεδρίασης.
Το έργο
Το έργο «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» υλοποιείται στο πλαίσιο του IPA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2007-2013 με εταίρους τον Όμιλο UNESCO Σερρών και το Κέντρο UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια από Ελληνικής πλευράς ενώ από την πλευρά της πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατίας της Μακεδονίας, εταίροι είναι το «University St. Kliment Ohridski Higher Medical School – Bitola» και οι ΜΚΟ «LIFESTART- Growing and learning together» και «Consulting and research for early child development-ECD-COR».
Στόχος της Πράξης είναι η παροχή εναλλακτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με έμφαση στην εκπαίδευση των γονέων και την παροχή προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε παιδιά, και ιδιαίτερα αυτά που κατοικούν σε απομονωμένες και αγροτικές περιοχές.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, ο Όμιλος Unesco Σερρών πρόκειται να υλοποιήσει τις παρακάτω δράσεις:
Διήμερη σχολή γονέων στην πόλη των Σερρών
Εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά προσχολικής ηλικίας σε διάφορα σημεία του Νομού Σερρών
Έρευνα – χαρτογράφηση για τον εντοπισμό και προσδιορισμό των αναγκών των παιδιών αναφορικά με τη δυνατότητα πρόσβασης τους στην προσχολική εκπαίδευση και της στάσης των οικογενειών τους σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης τους σε υπηρεσίες υγείας
Συνεργασία με το Κέντρο Unesco για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια για το συντονισμό επισκέψεων κινητής μονάδας ιατρικών εξετάσεων σε παιδιά που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές του Νομού Σερρών