Την πολιτισμική πολυμορφία μας, είναι η κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας . Είναι μια πηγή ανανέωσης των ιδεών και των κοινωνιών , μέσω της οποίας θα ανοίξει δρόμους για τους άλλους για να δημιουργήσει νέους τρόπους σκέψης . Αυτή η ποικιλομορφία παρέχει ευκαιρίες για την ειρήνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη .

Στην τελική ώθηση για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας , η UNESCO συνεχίζει να ενισχύσει την υπεράσπιση και τη δράση της υπέρ της σχέσης ανάμεσα στον πολιτισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη .
Ιρίνα Μπόκοβα , Γενική Διευθύντρια της UNESCO

Το ψήφισμα που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2013, από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών , η αναγνώριση του ρόλου του πολιτισμού ως καταλύτη οδηγού και της αειφόρου ανάπτυξης , είναι μια πρόσκληση για την περαιτέρω κινητοποίηση του δυναμικού της πολιτιστικής πολυμορφίας . Αυτή η ποικιλομορφία είναι μια πολύτιμη πηγή για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της φτώχειας και την προώθηση της ισότητας των φύλων , την ποιοτική εκπαίδευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα , και θα πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στις παγκόσμιες στρατηγικές για την αειφόρο ανάπτυξη .

Η Δημιουργική Οικονομία Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών του 2013 , ομο-που δημοσιεύεται από την UNESCO και το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών ( UNDP ) , επιβεβαιώνει ότι η δημιουργική οικονομία αποτελεί μια από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόμενους κλάδους στον κόσμο . Τα στοιχεία δείχνουν ότι το παγκόσμιο εμπόριο δημιουργικών αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε ένα ρεκόρ 624 δισεκατομμύρια δολάρια το 2011 και ότι υπερδιπλασιάστηκαν 2002-2011 . Από το οπτικοακουστικό σχεδιασμό μέχρι την παραγωγή , τις τέχνες του θεάματος στα νέα μέσα , των εκδόσεων στις εικαστικές τέχνες , την πολιτιστική μας ποικιλομορφία είναι μια δημιουργική πολυμορφία . Είναι μια πηγή απασχόλησης και εισοδήματος , μεταφέροντας ταυτότητες και συλλογικούς δείκτες , συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή και την αυτοεκτίμηση στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο μας .

Η μεγαλύτερη δύναμη των πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών έγκειται στη διπλή , οικονομική και πολιτιστική φύση τους . Η ιδιαιτερότητα αυτή προσφέρει μια απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση για πιο ολοκληρωμένες πολιτικές , ικανές να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της ανάπτυξης . Ο πολιτισμός δεν είναι ένα εμπόρευμα όπως κάθε άλλο , και η αρχή αυτή , η οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη από τη Σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων , που εγκρίθηκε το 2005 , αποτελεί κατευθυντήρια αρχή για τη σφυρηλάτηση πιο καινοτόμες και βιώσιμες στρατηγικές ανάπτυξης .

Έχουμε εισέλθει σε μια νέα εποχή των ορίων – από πλευράς πόρων , από την άποψη του πλανήτη – και η απάντησή μας πρέπει να είναι να απελευθερώσουν τον πιο ισχυρό ανανεώσιμς πόρο μας , την ανθρώπινη νοημοσύνη και τη δημιουργικότητα . Η πολιτιστική μας ποικιλομορφία είναι ένα διεγερτικό της δημιουργικότητας . Η επένδυση σε αυτή τη δημιουργικότητα μπορεί να μεταμορφώσει τις κοινωνίες . Είναι ευθύνη μας να αναπτύξουν τις δεξιότητες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και σε νέους ανθρώπους να διατηρήσουν την ποικιλομορφία του κόσμου μας και να μάθουμε να ζούμε μαζί στην πολυμορφία των γλωσσών μας , των πολιτισμών και των θρησκειών , να μην επιφέρουμε αλλαγές.

Σήμερα , καλώ τα κράτη μέλη της UNESCO να μεταφέρει αυτό το μήνυμα στο υψηλότερο επίπεδο , ώστε να συμπεριλάβει τον πολιτισμό και την πολιτιστική ποικιλομορφία στην μετά το 2015 ατζέντας της βιώσιμης ανάπτυξης . Πρέπει να καταστήσουμε τον πολιτισμό ως προτεραιότητα τώρα! .

Μήνυμα από την κα Ιρίνα Μπόκοβα , Γενικός Διευθυντής της UNESCO , με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για την πολιτιστική πολυμορφία για το διάλογο και την Ανάπτυξη .
Ο Ομιλος Σερρών για UNESCO ,η ΠΡΑΞΙΣ΅,οι νέοι μας,συμμετέχουν στην προωθηση των στόχων της ημέρας προβάλλοντας μέσα απο το www.rodonfm.net την ημέρα στις εκπομπές της κ Αννας Αλευρά και του Club Rodon.Επίσης μέσα απο τα social Media

– Δείτε περισσότερα στο : http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-day-for-cultural-diversity-for-dialogue-and-development/#sthash.Y2V9UQxc.dpuf