Ο Όμιλος Unesco Σερρών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών καιστο πλαίσιο των δράσεων του έργου: «EARLY CHILDHOOD CARE – Παροχή Εναλλακτικών Προσχολικών Υπηρεσιών» διοργανώνει Σχολή Γονέων γνωστικής συμπεριφορικής προσέγγισης η οποία στοχεύει στην επιμόρφωση και εκπαίδευση των γονέων σε συγκεκριμένα θέματα, όπως:
η διαπαιδαγώγηση,
τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης,
η αντιμετώπιση δυσκολιών στη σχέση του γονέα με τα παιδιά,
η κατανόηση και αντιμετώπιση της αρνητικής συμπεριφοράς του παιδιού,
η επίλυση καθημερινών προβλημάτων,
η ρεαλιστική αντιμετώπιση του άγχους, της στενοχώριας και του θυμού του γονέα και του παιδιού και
ο έλεγχος των συγκρούσεων.

Συντονιστής του προγράμματος θα είναι ο κ. Λευτέρης Κωνσταντινίδης, Ψυχολόγος MSc-Ph.D, ο οποίος από κοινού με την ψυχολόγο κα. Γιώτα Γκόγκα έχουν συγκροτήσει τη σχολή γονέων «Σκέφτομαι και πράττω».
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί υπό μορφή δωρεάν διήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου για γονείς με παιδιά νηπιακής και σχολικής ηλικίας (2-12 ετών) την Τρίτη 3 και Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 και ώρες 17:00 έως 21:00 στο Ξενοδοχείο ΕΛΠΙΔΑ RESORT.
Απευθύνεται σε 40 γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας και μαθητών νηπιαγωγείου και δημοτικού, ενώ με την ολοκλήρωση θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής σε κάθε συμμετέχοντα γονέα.
Για τη συμμετοχή στη Σχολή Γονέων απαιτείται η εκδήλωση ενδιαφέροντος τηλεφωνικά (6974411318) ή μέσω email (serres.for.unesco@gmail.com) μέχρι πλήρωσης των θέσεων.

Το έργο «EARLY CHILDHOOD CARE – Παροχή Εναλλακτικών Προσχολικών Υπηρεσιών» υλοποιείται στο πλαίσιο του IPA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2007-2013