Ενώ όλα τα μάτια θα  είναι στραμμένα στην Βραζιλία κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο στόχος μας είναι να οδηγήσετε μια ψηφιακή συνομιλία που παρουσιάζει  στο προσκήνιο σε παγκόσμια θέματα.                                                                                                                                               Ας χρησιμοποιήσουμε το # WorldCup να εργαστούν προς την κατεύθυνση των μεγαλύτερων # WorldGoals.                                                                             Παρακαλείσθε να ενωθείτε  μαζί μας για μια σειρά  εικονικών πάνελ την εβδομάδα 9 Ιούν-13 Ιουν, που  επικεντρώνεται γύρω από τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας.                                                                                                                                                                                                                           Κατά τη διάρκεια κάθε συνεδρίας, θα φέρει σε επαφή τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών, εμπειρογνώμονες, αστέρια του αθλητισμού, και καινοτόμοι που εργάζονται για τα ακόλουθα παγκόσμια ζητήματα:

Δευτέρα: Κλίμα και Ενέργεια

Τρίτη: Παγκόσμια Υγεία

Τετάρτη: Girls & Women

Πέμπτη: Εξάλειψη της Φτώχειας

Παρασκευή: Παγκόσμια Συνεργασίες

Ο Ομιλος Σερρών για UNESCO συμμετέχει στην εκδήλωση του UNDP για την συμβολή του αθλητισμού στα παγκόσμια κοινωνικά θέματα.

http://www.plussocialgood.org/Post/world-cup-climate-socialgood-virtual-panel-june-9th-11am-et/45a693b3-b2a9-4f23-b61c-472819b55f17